Gastroodpad se plní do uzavíratelných 60 l sudů, které společnost COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. dvakrát anebo jednou týdně sváží. Tyto soudky jsou odváženy do bioplynové stanice, kde se z něho vyrobí bioplyn. Vzniklý biometan (bioCNG) se bude plnit do čerpací stanice, ze které budou tankovat autobusy hromadné dopravy v Mladé Boleslavi. Zároveň v bioplynové stanici vzniká zbytková hmota tzv. digestát, který se kompostuje a je certifikován jako hnojivo pro zemědělské účely.

Co jsou to vlastně gastroodpady

Jsou to odpady z kuchyní a jídelen, které jsou převážně složeny ze zbytků jídel a nezpracovaných surovin, tj. zbytků ovoce a zeleniny, zbytků masa a dalších potravin živočišného původu, čajových sáčků, kávové sedliny, pečiva a skořápek, vajec, tekutých zbytků jídel. Podle katalogu odpadů odpovídá tato skupina druhům biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (kat. č. 20 01 08).Jakékoliv stravovací zařízení může samo oslovit společnost COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. nebo jinou společnost, která je oprávněná k nakládání s tímto odpadem a uzavřít s ní smlouvu o likvidaci gastroodpadu, aby splnilo povinnost správného nakládání s tímto odpadem dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.