Rada města v pondělí schválila odkoupení uměleckého díla Lavička Rumcajsovy rodiny od jejích autorů Jana Rampase, Štěpánky Novotné a Luboše Marxe za celkovou cenu 300 tisíc Kč, která bude uhrazena ve dvou stejných splátkách. Nabídku k odkoupení zaslali městu Jičín přímo autoři. Protože pohádkové dílo, které se rychle stalo srdeční záležitostí dětí i dospělých, přejde do majetku města, postará se také o stavební prvky proti opotřebení. Údržbu a drobné opravy zajistí autoři.

Lavička Rumcajsovy rodiny kromě pohádkových postaviček zachycuje významné pamětihodnosti a místa v Jičíně i jeho okolí. Dílo vzniklo z mohutného dubového kmene. Podobu lavičky navrhla Štěpánka Novotná a první práce řezbářů Jana Rampase a Luboše Marxe probíhaly ve velišském parku, kde dub rostl. Poté se rozpracované dílo přesunulo do dílny v obci Radim, kam se na vznikající lavičku chodily dívat četní hosté, včetně dětí ze škol. Exkurzi za lavičkou podnikla také Rada města Jičína po skončení svého zasedání. Souběžně se totiž řešila otázka umístění s tím, že autoři si od počátku přáli usazení díla na zajímavém místě, a tato věc byla projednávána také na Komisi cestovního ruchu i Komisi kulturní. Lavička Rumcajsovy rodiny je nyní k vidění ve Valdštejnově lipové aleji v blízkosti sportovního areálu a hotelu ReStart. Na tomto místě, kde se veřejnosti představila koncem března během putování za Rumcajsem, i zůstane.

V blízkosti místa se nachází kamera městského systému a místo je dostatečně frekventované, takže bezpečnost lavičky je zajištěna. Určitým rizikem je blízkost hudebního klubu, přesto město Jičín i autoři místo považují za vhodné. Lavička bude ještě potřebovat zpevnění plochy proti opotřebení, protože problém může představovat vzlínající vlhkost. Vliv povětrnostních vlivů ani pověstný zub času se nedají zastavit, avšak město Jičín i autoři udělají vše pro to, aby Lavička Rumcajsovy rodiny zůstala v dobrém stavu co nejdéle.