Pro uveřejňování smluv bude třeba upravit programové vybavení. Současná firma, která provozuje městský informační systém, za to bude požadovat asi 17 tisíc korun.

Právní oddělení města pracuje nejen na směrnici, ale také zvažuje, kam až město se zveřejňováním může zajít. Rada v tuto chvíli například nepočítá s tím, že by takto dávala všanc pracovní nebo pojistné smlouvy ani dohody o nájmu, které uzavírá Správa nemovitostí města Jičína. Důvodem je zákon o ochraně osobních údajů. Z opačného pohledu: Veřejnost například více prohlédne veřejné zakázky. „Je to součást naší koaliční dohody," konstatoval starosta Jan Malý.

Jičín čerpá inspiraci například v Semilech, opatření ale vzala za své i další města.

Informace z veřejné správy pochopitelně byly dostupné i v minulosti. Na veškerou činnost samosprávy se vztahuje zákon 106 „O svobodném přístupu k informacím". Občan musí o údaje zažádat, a pokud tak učiní, úřady je musí vydat.