Město proto nechá zpracovat zjednodušenou dokumentaci na řešení křižovatky a pověřilo odbor investiční výstavby k výběru projektanta. Popud vyšel ze zastupitelstva města, které při prosincovém zasedání vyzvalo radní, aby se danou křižovatkou zabývali.

„K jakému opatření město přistoupí, to prozatím nelze říct, neboť teprve ze zjednodušené dokumentace vyplyne, které varianty jsou vůbec realizovatelné,“ upřesnil tiskový mluvčí radnice Jan Jireš. Variantou by mohl být například podjezd jedničky tak jako v nedalekých Robousích.

Odbahnění rybníku Pardoubek v Lázních Bělohradu.
Pardoubek bude bez bahna