V letošním roce by mělo dojít k zaplacení všech úvěrů a půjček, s výjimkou úvěru přijatého na realizaci rekonstrukce a zastřešení zimního stadionu v Jičíně. Výše nesplaceného zůstatku tohoto čerpání je k 1. lednu 2013 ve výši 75 milionů korun.

Vzhledem k současné situaci v oblasti výše úrokových sazeb u úvěrů poskytovaných komerčními bankami byl na základě doporučení finančního výboru proveden nezávazný průzkum.

Jedná se o možnost přijmout úvěr za výhodnějších podmínek, než jsou podmínky v současnosti, kdy je stanovena pevná úroková sazba 3,44 % po celou dobu splácení až do června 2020.

Tento úvěr je poskytnut Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a je možné jej předčasně splatit. Předpokládaná úspora by mohla být vyšší než dva miliony korun. ⋌(md)