V předešlých etapách bylo město v čerpání dotace vždy úspěšné, podpora je poskytována ve výši 50 procent z uznatelných nákladů, maximálně do 6 milionů. Po zimní přestávce bude pokračovat dokončení páté etapy, která má být hotova do konce června. Práce se dotknou zejména ploch v sousedství samoobsluhy Billa a panelového domu čp. 893.

Obsahem regenerace jsou rekonstrukce a výstavby komunikací, parkovacích  ploch, revitalizace a výsadba zeleně, vybudování odpočinkových ploch, stání MHD či obnova míst pro kontejnery.

Projekt regenerace sídliště vznikl v roce 2007. „Zastupitelé města by měli v březnu schválit aktualizaci 6., 7. a 8. etapy tak, aby byly zohledněny zásadní podněty občanů,“ doplnil mluvčí radnice Jan Jireš. Modernizace sídliště už vyšla přibližně na 60 milionů.