Na přelomu loňského a letošního roku prováděl pan Semík, student Mendelovy univerzity, v rámci své závěrečné práce zkušební měření neinvazivními metodami v jičínské lipové aleji. Na základě této spolupráce vznikla myšlenka o rozšíření spolupráce s Mendelovou univerzitou. Studie by mohla zohlednit zásadní přírodní faktory ve stromořadí (houby, chráněný hmyz, zdravotní stav stromů apod.). V rámci dopisu město Jičín osloví také Ing. Jiřího Rozsypálka, který byl studentovým supervizorem. Následovala by jednání, na kterých by se dohodl rozsah a forma spolupráce.

Zdravotní stav lipové aleje a ujasnění, jak by město Jičín s touto historickou, přírodní památkou mělo dále nakládat, je v současnosti velkým, často diskutovaným tématem. Naposledy byla lipová alej široce probírána na veřejném zasedání Zastupitelstva města v lednu 2024 a mezi odborníky v městské Komisi životního prostředí a ekologie se jedná o neustále se vracející téma. Valdštejnovu lipovou alej ovlivňuje několik civilizačních faktorů, zejména každodenní dopravní ruch a v současnosti také stavební činnost, neboť v jejím sousedství probíhá rozsáhlá výstavba infrastruktury pro budoucí obytnou zónu. Dalším důležitým faktorem je například rozdílné stáří stromů, z nichž je alej tvořena.

Jedná se o nejstarší dochovanou historickou alej v ČR. Vznikla na počátku 30. let 17. století a podílel se na ní architekt Giovani Pieroni, který působil pod Albrechtem z Valdštejna. Lipová alej je zásadním prvkem jičínské komponované krajiny, což byl postup typický pro

Valdštejnskou, potažmo barokní architekturu. Stromořadí propojuje okraj centra města Jičína a Valdštejnskou lodžii, která byla postavena coby letohrádek.