„Je vidět, že paní Vondráková má zkušenosti. Byla několik let ředitelkou v Olešnici. Samozřejmě to pro ní bude obtížné, protože v příštím roce bude na Větrově probíhat stavba nové školky. Navíc tato školka je náročnější v tom, že ji navštěvují i děti s postižením," konstatoval starosta Jičína Jiří Liška.

Konkurzní řízení se uskutečnilo už v listopadu. Dostavilo se k němu sedm uchazečů. Byli, co se týče kvalit, vyrovnaní a volba nebyla snadná.

„Každý nejprve představil svoji koncepci a poté jim byly členy komise kladeny otázky. Porotci se poté usnesli, že k výkonu funkce jsou vhodní všichni uchazeči. Každý člen komise poté sestavil vlastní pořadí uchazečů a na základě toho její předseda provedl celkové vyhodnocení konkurzu," informovala tisková mluvčí městského úřadu Magdaléna Doležalová.

Co se týká vzdělávacích institucí, Jičín zažil převratný rok. V první polovině roku vedení města řešilo nespokojenost učitelů a rodičů s ředitelem Základní školy Husova Jindřichem Tryznou. Rozepře vedla až k otevřené revoltě, jejímž výsledkem bylo odvolání ředitele a vypsání výběrového řízení na následníka. Stal se jím Roman Mareš. Přes prvotní skepsi se osvědčil a situace na základní škole se vrátila k normálu.

Současně s ním nastoupili dva noví ředitelé, a sice Ivan Truhlička na ZŠ a MŠ 17. listopadu a Michaela Štálová na Základní školu Poděbradova. Jejich předchůdci (Josef Kužel a Miloš Vejvoda) totiž dosáhli důchodového věku.