Město užívá cvičiště od roku 2007 na základě smlouvy s TJ Sokol, na své náklady nechalo na cvičišti položit umělý povrch a hřiště využívají pro své sportovní aktivity především jičínské školy. O cvičiště se starají Sportovní zařízení města Jičína, která však koncem roku 2015 zastavila na dvou kurtech umělého trávníku provoz, a to z důvodu technické nezpůsobilosti hřiště.

Sportovní komise pak během roku hledala řešení této situace, protože investice do nového povrchu by byla v řádech několika milionů. Mezitím se na TJ Sokol obrátila společnost S-Vision s.r.o., která si chce „Matěják" pronajmout a vybudovat zde písková a další sportoviště, dětská hřiště a sportovně-rekreační stanoviště pro rodiny a seniory včetně modernizace zázemí. Městu nabídla možnost bezplatného užívání části hřiště pro školy a zároveň chce od města převzít a na vlastní náklady odstranit umělý travní koberec.

„Pro město je to dobrá zpráva, likvidace umělé trávy by stála stovky tisíc korun. Navíc hřiště bude zrenovováno. Vznikne zde nejen centrum plážových sportů, ale zůstane zachován i přístup pro školy," doplňuje místostarosta Petr Hamáček. Sportovci by si pak měli pro své aktivity sportoviště předem zabukovat.