Je rodákem z Prahy, v roce 1938 se však natrvalo stává Jičíňákem. První den ve škole – 1. září 1942 se mu vybavuje docela jasně.

„V Jičíně byly za mé školní docházky tři základní školy – Raisův ústav, tak zvaná cvičná škola při Raisově ústavu, pak byla Obecná škola v budově reálky, nyní průmyslové školy na Komenského náměstí a škola na Novém Městě. Do třídy nás chodilo 30 žáků, nastoupil jsem do Obecní školy na Komenského náměstí. Řídícím tu byl pan učitel Filip. Mým kantorem byl Josef Klos. Dnes mám v Jičíně sedm spolužáků ze základní školy," 
odvíjí nit svých školních zážitků.

Vzpomínky
„Pana učitele jsme měli moc rádi. Okamžitě od první třídy se začala učit němčina. Když přišel pan učitel do třídy, pozdravil nás zvednutou rukou. Museli jsme umět nazpaměť německou hymnu i životopis Hitlera. Za tři roky jsem se německy naučil tolik, co jsem se nenaučil ani na gymnáziu."

Celá třída chlapců začínala psát první písmenka a číslice kamínkem na tabulku, teprve později dostali chlapci sešit a násadkové pero. Tabulka byla z jedné strany řádkovaná, z druhé volná, k sobě měla přivázanou malou houbičku.

„Vzpomínám, jak jsem chtěl vyndat z lavice kalamář. On tam byl pevně zasazený a já jsem se postříkal od inkoustu. Pan učitel mě tehdy poslal domů. Taky jsem dostal na zadek. O přestávce jsme po sobě začali házet bačkorou a Mirek Víchu byl posledním, kdo ji měl v ruce než přistála v okně, které se rozbilo. Pan učitel prohlásil: „Matějka, půjdeš s ním domů a řeknete, co se stalo." Tak já jsem s ním šel domů a když jsme se vrátili, pan učitel se mě ptal: Tak ty jsi házel taky? A dostal jsem na prdel, dnes už by se to muselo řešit jinak," usmívá se Ivan Matějka. Vedle tabulky, na kterou školáckou rukou vepisoval první číslice a písmenka, nám Ivan Matějka přinesl další vzácnost.

„Mám další úžasnou věc. Učebnici Poupata, vydanou v roce 1942. Ještě se mi vybavuje, jak jsme se učili: „Ema má maso. Ó, my se máme…"
„Rok uběhl tak rychle, tady jsem vyfocený, když jsem se vrátil první den ze školy, v ruce držím aktovku, byla z tvrdého papíru. Taky si vzpomínám, že učitel Klos nám hrál na housle a první písničku, kterou nás naučil, byla Travička zelená, to je moje potěšení…To byla první písnička, kterou jsme ve škole zpívali. Taky se mi vybavuje, že jsme měli dopolední i odpolední vyučování. Na první třídu vzpomínám moc rád," říká s dojetím bývalý starosta Jičína Ivan Matějka.