O jejím založení jednali i radní v Jičíně. Rada města pověřila místostarostu Vlastislava Matuchu organizací a ten Deníku potvrdil, že město se do charitativní akce rádo zapojí. Lidé mohou kola odevzdat v prodejně Cyklo Souček na Komenského náměstí, a to v termínu od 14. do 19. dubna. Odvoz sesbíraných bicyklů na sběrné místo potom zajistí firma C. S. Cargo a. s.

Místostarosta též vysvětlil, že na stavu kol zase tolik nezáleží. Počítá se totiž s kategoriemi „pojízdné", „nepojízdné, ale opravitelné" a „neopravitelné". Využity budou všechny. Společnost, která projekt zastřešuje, kola ošetří a u těch nejopotřebovanějších zajistí sešrotování, přičemž výtěžek také poputuje k mladým lidem na „černý kontinent".

Kola budou transportována do Afriky, dětem a lidem k lepšímu pohybu do školy nebo do práce. Kola budou distribuována podle předem daných kriterií, což je vzdálenost do školy a také prospěch žáka. Žákům jsou kola za drobný poplatek pouze zapůjčena, nestávají se jejich majetkem.

Jičínská rada očekává výrazný úspěch akce. Je toho názoru, že kola spadají mezi předměty, které lidé mají tendenci dlouhodobě „sušit ve sklepě", ačkoliv je již léta nepoužívají.