Milý, skromný a sympatický, tak by bylo možno charakterizovat bývalého žáka kopidlenské základní školy, jenž si přišel 4. května popovídat se svými mladšími školními následovníky. Beseda probíhala ve velmi přátelském duchu.

Chlapci a děvčata měli připraveno mnoho otázek, na které jim Roman ochotně a zasvěceně odpovídal. Zmínil také skutečnost, že největším soupeřem člověka bývá především on sám sobě a pro život nebývají ani tak důležité samotné známky ve škole, jako vytrvalá snaha a zápal pro svůj vytčený cíl.

Přátelské setkání jsme si všichni velmi užili a stalo se pro nás inspirující nejen vzhledem k otázce vaření, ale i k celkovému přístupu k našemu životu.
Ilona Pluhařová