„Poté posluchače a posluchačky Miroslav Bartoň seznámil s poválečnými událostmi a dějinami vzniku naší republiky. Dále se slova ujal Josef Jirků, který přiblížil historii první světové války a hlavně její dopad na Markvartice a okolí," popisuje Eva Kuželová.

Markvartická beseda k výročí republiky.Z Markvarticka narukovalo 117 mužů. Opustili své domovy, zanechali zde své rodiny a hospodářství. Mnozí se již nevrátili. Na památku padlým hrdinům byl postaven pomník v roce 1920, který se nachází před hřbitovem v Markvarticích. Byla na něj vsazena deska s 11 jmény padlých, jejichž osud přiblížil Josef Jirků. Svá vyprávění oba pánové doplnili videoprodukcí. „Na besedě jsme si též prohlédli výstavku různých věcí z doby počátku republiky, ať už ručně vyšívané kroje, sokolský stejnokroj či uniformu italského legionáře. Expozice byla doplněna i tehdejší korespondencí, gramofonem, psacím strojem či mincemi," doplňuje účastnice besedy.

Posluchači se rovněž dozvěděli od pana Brabce, předsedy Spolku Přátelé Markvarticka o 20 návrzích československé vlajky, či o tom, jaké měli být prvorepublikové peníze - navržen byl sokol, rašín, ale zůstala koruna. Na závěr všichni přítomní minutou ticha uctili památku padlých hrdinů. Markvartičtí tak důstojně oslavili toto významné výročí.

Eva Kuželová