„Poté posluchače a posluchačky Miroslav Bartoň seznámil s poválečnými událostmi a dějinami vzniku naší republiky. Dále se slova ujal Josef Jirků, který přiblížil historii první světové války a hlavně její dopad na Markvartice a okolí," popisuje Eva Kuželová.

Markvartická beseda k výročí republiky.Zdroj: p. BrabecZ Markvarticka narukovalo 117 mužů. Opustili své domovy, zanechali zde své rodiny a hospodářství. Mnozí se již nevrátili. Na památku padlým hrdinům byl postaven pomník v roce 1920, který se nachází před hřbitovem v Markvarticích. Byla na něj vsazena deska s 11 jmény padlých, jejichž osud přiblížil Josef Jirků. Svá vyprávění oba pánové doplnili videoprodukcí. „Na besedě jsme si též prohlédli výstavku různých věcí z doby počátku republiky, ať už ručně vyšívané kroje, sokolský stejnokroj či uniformu italského legionáře. Expozice byla doplněna i tehdejší korespondencí, gramofonem, psacím strojem či mincemi," doplňuje účastnice besedy.

Posluchači se rovněž dozvěděli od pana Brabce, předsedy Spolku Přátelé Markvarticka o 20 návrzích československé vlajky, či o tom, jaké měli být prvorepublikové peníze - navržen byl sokol, rašín, ale zůstala koruna. Na závěr všichni přítomní minutou ticha uctili památku padlých hrdinů. Markvartičtí tak důstojně oslavili toto významné výročí.

Ilustrační foto.
Opravená socha se přiblížila lidem

Eva Kuželová