Na účtu veřejné sbírky pod patronací spolku Přátelé Markvarticka bylo ke konci roku téměř čtyři sta tisíc korun. Částka potřebná na opravu varhan je stanovena na 1,5 milionu korun.

Spolek organizuje také společenské akce v obci. V uplynulém roce to byla kupříkladu oslava Velikonoc, divadelní představení nebo adventní koncert. Svůj podíl měli i na Noci kostelů, pořádání koncertu Hudba z ráje či slavnosti znovuzprovoznění hodin. „Na letošní rok máme v plánu uskutečnit asi stejný počet akcí. Již nyní si vás dovoluji pozvat na ples, který bude v sobotu 14. března,“ zve za spolek Přátelé Markvarticka Eva Kuželová.