Stala se jedinou školou v našem regionu, která se zapojila do mezinárodního Maratonu psaní dopisů.

Akce, která se konala letos poprvé, chce vyvinout nátlak na vlády zemí, kde v poslední době došlo k závažným prohřeškům vůči lidským právům. Žáci druhého stupně napsali slova podpory konkrétním osobám, jichž se represe dotkly. A protože tento maraton trvá až do zítřka, můžete i vy se zastavit na ZŠ Na Habru a přidat se. Celý podnik zaštiťuje mezinárodní organizace Amnesty International.

V případě Hořic našla příznivce a pořadatele v učiteli Ivo Chocholáčovi. „Děti si samy zvolily, koho chtějí oslovit," řekl. „Zamysleme se nad tím, jestli lidská práva tu jsou jenom tak, nebo je to spíše taková květinka, kterou si musíme hýčkat. Příběhy těch lidí děti oslovily. Opravdu s chutí se pustily do psaní," rozvedl pedagog, který je s Amnesty International v dlouhodobém kontaktu a podpořil i několik jejích petic.

Těžko lze před uzavřením dobročinné akce odhadnout, který z celkem třinácti vybraných příběhů oslovil lidi našeho regionu nejvíce. Dodejme, že hanba padla i na několik evropských zemí, jmenovitě Rusko, Bělorusko a Slovensko.

O projektu:
Maraton psaní dopisů je akce, kterou organizuje nezisková společnost Amnesty International. Zabývá se prosazováním a dodržováním lidských práv ve světě a tento maraton se zaměřuje na lidi, kterým se nežije tak dobře jako nám v České republice. Jde o celosvětovou akci, jíž se v ČR zúčastnilo celkem 25 organizací. Jednou z nich je hořická ZŠ Na Habru.
Smysl spočívá v tom, že děti i dospělí napíšou dopisy vládním činitelům zemí, kde v poslední době došlo k tolerování prohřešků vůči lidským právům. Akce se kupříkladu ohrazuje vůči nátlakovému zařazování slovenských romských děti do „jednobarevných" základních škol, uvěznění občana Tuniska Džábara Mádžrího za to, že na sociální síti Facebook zveřejnil svůj kritický názor proti režimu a Islámu, za což se dočkal zatčení, násilí a uvěznění, nebo mučení třinácti opozičních aktivistů v Bahrajnu. Přijďte vyjádřit podporu. Akce potrvá až do zítřka.
Podrobnosti najdete na této webové stránce: http://www.amnesty.cz/maraton/