Dva lidé, kteří společně prožívali nejen radosti a starosti rodinného krbu, ale věrně si stáli po boku i ve svém povolání. Většinu svého života pracovali v místním hostinci ve Vitiněvsi a dodnes na tuto dobu rádi a s láskou vzpomínají nejen oni, ale i místní občané. V roce 2008 společně oslavili 50 let u společnosti Jednota, za což se jim právem dostalo náležitého ocenění.

Společně vychovali dvě dcery a dnes jim dělají radost tři vnoučata a pět pravnoučat. A že jejich vztah je stále láskyplný, o tom svědčí i jejich symbolické obnovení manželského svazku, kdy za přítomnosti vitiněvského starosty Josefa Havránka a své rodiny zaznělo po šedesáti letech jejich společné ANO a následovalo diamantové políbení. Došlo i na ukáplé, dojemné slzičky, které prozradily pouze to, jak krásné je po tolika letech vidět lásku, respekt a vzájemnou úctu a obdiv dvou lidí.

Vážení manželé Kholovi, dovolte nám ještě jednou Vám popřát jménem všech zastupitelů i občanů obce hodně zdraví a mnoho krásných, společně strávených dní v kruhu nejen své rodiny, ale i sousedů a známých. Zároveň děkujeme za celoživotní péči, ochotu a laskavost, kterou jste věnovali našim občanům při výkonu svého povolání a v neposlední řadě za pozvání a příjemně strávené sobotní odpoledne u Vás, které bylo moc milé. Děkujeme. 
J. Heršálková