Na programu byly štafety. Při první z nich účastníci překonávali malou kladinu, nízkou překážku, přenášeli hasicí přístroj a spojovali hadice. Početnější družstva mohla ještě podlézt laťku či proběhnout tunelem.

Štafeta dvojic
Druhou byla štafeta dvojic. Od původního plánu zahrnout také volnou disciplínu, při níž mohly sbory předvést, co se s dětmi naučily, nakonec pořadatelé kvůli nevlídnému počasí upustili.

„Považuji tuto akci za velmi přínosnou, neboť je na rozdíl od jiných závodů adekvátní věku účastníků. Do příště bych pouze rozdělila děti do dvou kategorií, aby byly odlišeny ty zcela malé od těch již například pětiletých, kteří mají více zkušeností," hodnotí pozitivně klání vedoucí mladých hasičů z Nové Paky Denisa Povrová. Možná i právě kvůli deštivým podmínkám mělo setkání rychlý spád, který si pochvalovali všichni přítomní. ⋌Šárka Jebavá