Určitě ho najdeme v květnových pranostikách, z nichž ta nejvíce známá „Studený máj – v stodole ráj" moc optimismu těm, kteří se těší na teplo, nepřidá. Ale přesto příroda rozkvétá a je škoda být doma. A tak neleňte a vyšlápněte si s námi.

Nadační fond Jičín – město pohádky připravil od května do srpna sérii tematických výletů s průvodci.

Startujeme 1. května a srdečně vás zveme na historicky Třetí prvomájový vejšlap na Zebín – ve 14.00 společně od kruhového objezdu na začátku lipového stromořadí (vystoupat můžete i samostatně). Odměnou všem bude krásný rozhled po jičínské kotlině, nahlédnutí do kaple sv. Máří Magdaleny, která bude otevřena v době od 14.30 do 15.30. Kdo bude chtít, může vyslechnout krátkou pověst o vzniku vrchu Zebín a pár informací o této zajímavé lokalitě. Zároveň každý obdrží na vrcholu v uvedeném čase pamětní lístek a někdo, při troše štěstí, i vstupenku na jubilejní zářijový festival Jičín – město pohádky.

Propozice s bližšími podrobnostmi o dalších trasách najdete na webu vylety.pohadka.cz .    Věra Rychterová