O rozpočtu pak budou jednat 14. prosince na veřejné schůzi.

Zatím rozpočtové výdaje vychází z požadavků jednotlivých odborů a oddělení města, i když žádosti jsou daleko vyšší a představují 532 milionů korun. 

Jak uvedl starosta města Jan Malý, hlavními investičními akcemi roku 2017 bude dostavba sportovních šaten u letního stadionu, rekonstrukce Biografu Český ráj, stavební úpravy se dotknou také části Valdštejnského paláce. Zde bude za deset milionu zahájena modernizace a úprava prostor pro infocentrum a vedlejších nebytových prostor, kde v současné době funguje obchod Dante.

Součástí akce bude i úprava místností v prvém patře, kde dříve sídlil finanční úřad a které budou sloužit pro univerzitní studium. „Počítáme s tím, že současně rozšíříme zázemí Porotního sálu," říká starosta Jan Malý a zároveň připomíná, že bude pokračovat revitalizace Valdštejnské lodžie. Podle Malého bude město investovat také do oprav ulic na Novém Městě ad.

„Výhledově je před námi celková oprava Ruské a Poděbradovy ulice, oprava Masarykova divadla, připravují se Kasárna, autobusové nádraží," nastiňuje investiční záměry na další roky.