Pilotní akcí loňského roku byla jednoznačně oprava vnějšího pláště zdravotního střediska, v němž byla vyměněna okna a provedeno zateplení fasády a stropu. Samostatnou akcí byla výměna střešní krytiny. Skoro desetimilionová celková investice by se měla postupně vracet v podobě ušetřených nákladů na topení – podle předběžných odhadů by mohlo jít až o dvě stě tisíc ročně. Budově zdravotního střediska, dříve okresního soudu, byl také vrácen secesní vzhled fasády, která nahradila hladký břízolit z poloviny minulého století.

„V současné době řešíme ještě určité úpravy, které umožní vznik menší provozovny v prostoru rehabilitace, která byla vybudována v osmdesátých letech jako přístavba a v kontextu reálných potřeb je lehce nadměrečná. Vznikne tak nový nájemní prostor, na který budeme v blízké době vyhlašovat záměr pronájmu. Stávající rehabilitaci se pochopitelně sníží výše nájmu s ohledem na zmenšení její nájemní plochy," přiblížil starosta Lubor Jenček s tím, že opravou zdravotního střediska je završena určitá revitalizace části města ze strany od Jičína, kde se dále nachází základní škola, renovovaná kolem roku 2000, mateřská škola opravená v roce 2014 a objekt spořitelny, který snad už v tomto roce také čeká oprava – v první etapě by mělo dojít na výměnu oken. Dobrý dojem návštěvníkům města kazí snad jen několik domů před náměstím a na náměstí samotném, které jsou v soukromých rukou. Město bohužel může investovat pouze do oprav nemovitostí, které samo vlastní.

Už několik let se tedy na náměstí pracuje na renovaci domu čp. 6 – položena byla nová střešní krytina, předloni se měnila okna a od loňska se pracuje na nové fasádě. „Komplikací je ale vlhkostí výrazně postižené zdivo na jižní části objektu, kvůli kterému musíme odsunout opravu fasády této části na příští rok," říká starosta.

Důležité investice ze strany města šly také do zateplení a výměny oken na staré budově základní školy, restaurování mariánského sousoší na náměstí nebo do kompletní renovace skulptury italského sochaře Claudia Parmiggianiho v městském parku.

Plány jsou velké
Letošní rok má být ve znamení výměny kanalizace a vodovodu v ulici Na Celné a v části ulic Turnovská a Jeřábkova. Během letních měsíců budou práce v ulici Na Celné z důvodu turistického ruchu mezi Sobotkou a Kostí přerušeny.

V nejbližší době budou zahájeny práce na vybudování veřejných záchodů v domě čp. 5 na náměstí. Předpokládaná realizace je do konce března. Čerstvě dokončená je i stavební úprava koupelen v Domě s pečovatelskou službou, kde došlo k výměně třinácti van za sprchové kouty.

Řada otázek letošních investic do rozvoje města ale zůstává prozatím otevřená. To se týká zejména velkého dotačního titulu vypsaného aktuálně ministerstvem pro místní rozvoj v rámci evropských fondů. „Rádi bychom reagovali na druhou etapu výzvy a pokusili se získat finance na realizaci některých úprav na zámku Humprecht a především hájenky pod ním," nastínil Lubor Jenček. Relativně čerstvou zprávou je také vypsání dotačního titulu na opravy, popřípadě i výstavbu hasičských zbrojnic. I o ni bude město usilovat. „Bez ohledu na případné získání dotace bude provedena stavební úprava sociálního zázemí a nové podlahy v garážích hasičů," slíbil na závěr starosta Jenček.