Při nástupu do nového zaměstnání nebo funkce máme určité představy, které se mnohdy liší od skutečnosti. Jaká byla realita po převzetí postu starosty v Sobotce?

Byl jsem v minulém období v radě města, takže nějakou představu jsme měl a zatím mě nic úplně nevykolejilo.

Co je pro vás v nové úloze nejnáročnější?

Nenapadá mě zrovna nic, co bych měl vypíchnout. Nepřijde mi, že bych tu narazil na něco, co nemá řešení. Jinou věcí je, že občas narazíte na problém, u kterého vybíráte nejméně špatné řešení ze všech špatných, protože dobré žádné není. To je asi to co považuji za nepříjemné.

Co komunikace s veřejností, starosta musí být připraven i na výtky, stížnosti obyvatel?

Na výtky a stížnosti připraven jsem. Jinak by to asi nešlo. Je pravda, že občas se v kanceláři vyskytne stěžovatel, který si mě omylem pasuje do role jakéhosi rozhodce ve věci běžných sousedských sporů.

S jakými předsevzetími jste vstoupil do této funkce, jaké chystáte změny?

Nechci opakovat již několikrát vyřčené, takže jen heslovitě to nejpodstatnější: využívám zkušenosti z předchozí praxe v rámci přípravy jednotlivých stavebních akcí města. Takže do přípravy podkladů projektantům občas zasáhnu. Je podle mě dobré, že kolega místostarosta Jan Janatka zastane kulturní oblast. Tam je doma zase on. Současně se za předchozí období, kdy v této funkci už působil, velmi dobře zorientoval i v technických věcech i procesování výběrových řízení.

Chtěli bychom zcela změnit fungování sportu v Sobotce. Tak aby město převzalo odpovědnost za tuto oblast. Máme připravený koncept této změny a mile mě překvapila stoprocentní shoda i s dalšími zastupiteli. Vše je ale na začátku a nejpodstatnější jednání máme před sebou, proto bych tuto oblast zatím nerozváděl. Ze stavebních akcí zmíním jen heslovitě zateplení zdravotního střediska vč. výměny oken a výměny střešní krytiny; výměna oken na staré budově základní školy; fasáda na čp. 6 památkově chráněný objekt na náměstí; vodovod a kanalizace v ulici Na Celné; zpevněné plochy v areálu DPS, start oprav dožilých části na těchto objektech. Bohužel se jedná o zhruba dvanáct let staré objekty a říkají si o významnější opravy. Chystáme opravy a výstavbu chodníků, připravujeme projektovou dokumentaci pro parkoviště proti poště a parkoviště pod divadlem. Dlouhodobě diskutovaným tématem, které protíná několik posledních volebních období, je revitalizace náměstí Míru. Současná radnice si proto klade za cíl dospět od studie záměru ke konkrétnímu podrobnému projektovému řešení v podobě dokumentace k provedení stavby. Vše bude nutné projednat s veřejností a mnoha dotčenými orgány státní správy i dalšími subjekty, například provozovateli veřejné dopravy.

Jste pro obyvatele čtyřiadvacet hodin na telefonu?

Byl jsem za své dosavadní práce zvyklý na desítky telefonů denně. Je to samozřejmě trochu otravné, protože to zdržuje, nicméně nutné. Zatím se mi ale nestalo, že by mi lidé volali ohledně banality v neděli dopoledne.

Jak vaši novou roli přijala rodina?

Bez nějakých potíží. Dospívající děti naopak si na tátovi rádi smlsnou zavtipkováním na jeho účet. A to je přeci v pořádku. Dělal bych to v jejich věku stejně.

Co hodnotíte v obci jako pozitivní?Jak tu dlouho žijete?

Jsem v Sobotce tu podstatnější půlku života. Vyrůstal jsem v Dětenicích. Rodiště máte jen jedno. Sobotecko je ale přeci jen rozmanitější krajinou a doma se cítím tady.

A co zde vnímáte jako negativní?

Dopravní zatížení v centru. Hluk z komunikace I/16. Strašně omezené možnosti rozvoje nové zástavby. Nechci tu žádný satelit. Současně je ale nutné dát možnost mladým lidem tady zůstat a bydlet.