Ani protější budova školy nezůstala pozadu, původní okna nahradila nová. To jsou jen okem zachycené novinky, podrobnou roční inventuru jsme provedli se starostou města Luborem Jenčkem.

Lubor Jenček.Pane starosto, můžete bilancovat uplynulých dvanáct měsíců?
Jednoznačně nejvýznamnější akcí je rekonstrukce zdravotnického střediska. Po počátečních termínových komplikacích při startu realizace předá stavební firma zakázku za osm a půl milionů v termínu, tedy do 31.října. V budově byla vyměněna okna, zateplena omítka, provedena rekonstrukce střechy. Město na akci získalo dotaci pěti milionů korun. Další plánovanou významnější akcí bylo budování vodovodu a kanalizace v ulici Na Celné, podmíněné renovací komunikace Sobotka – Kost. Sobotka zde není v roli investora. Město se mělo podílet pouze dílčím způsobem – přípojky k jednotlivým nemovitostem. Protože kraj na poslední chvíli odsunul termín opravy komunikace na „pozdější termín", sešlo logicky i z kanalizace a vodovodu, protože by VOS a.s. Jičín byla nucena opravit komunikaci v ulici Na Celné z vlastních prostředků, a to není reálné. Mrzí mě jen, že kraj se neobtěžuje s jakoukoli komunikací v této věci a zrušení akce jsme se dověděli zprostředkovaně až na konci srpna.

Na jaře jsme soutěžili výměnu oken a zateplení podlahy půdy základní školy s cílem snížit energetickou náročnost objektu a zvýšit uživatelský komfort v učebnách. Investice za tři miliony korun se uskutečnila o prázdninách.

Nátěrem fasády a opravou kamenických soklových prvků a portálu pokračuje oprava domu č. 6 na soboteckém náměstí. Renovace za 1,1 milionu korun je před dokončením. Zato oprava Mariánského sloupu byla zahájena se zpožděním. Bude záviset na počasí, zda se podaří skulpturu zrestaurovat. Termínový problém se rovná i dotační problém. V nejbližších dnech budeme muset věc vyřešit. Obě investice jsou podpořeny padesátiprocentní státní dotací.

Oprava domu č. 6 na rohu náměstí, to je asi běh na dlouhou trať?
Ano, jedná se o čtvrtou etapu ze sedmi plánovaných. Nejdříve jsme opravili střechu, vyměnili okna, nyní se opravuje první část fasády. V příštím roce dojde na druhou část omítky a v roce 2017 na interiér bytů. V osmnáctém roce chceme završit opravy dokončením omítky ve dvorním traktu. Chceme, aby byl dům plně užíván. Zatím jsou v přízemí jen obchody a jeden byt.

V plánu radnice byla úprava prostranství u domu s pečovatelskou službou. Jak daleko je tento záměr?
Dospěli jsme k závěru, že uživatelé víc, jak úpravu prostranství, potřebují modernizaci koupelen, kde jsou ze sedmdesáti procent zabudovány místo sprchových koutů nešťastně vany. Přitom podle šetření mezi nájemníky by to bylo optimální přesně v obráceném poměru. Budeme tedy celkem třináct koupelen vybavovat sprchovými kouty a madly. Realizace proběhne od listopadu do února příštího roku. Koupelna by měla vyjít řádově kolem padesáti tisíc korun. Tři objekty domu s pečovatelskou službou nás budu pravděpodobně trápit ještě další desítky let vlivem nevalné kvality provedení jak samotné stavby, tak i návrhu.

Pro mnohé bylo asi velkým překvapením rozebrání ojedinělé skulptury v městském parku?
Parmiggianiho skulptura Dům pod půlměsícem byla ve velmi špatném stavu a město už nejméně patnáct let zvažovalo, jak s objektem naložit. Rekonstrukci nyní provádíme vlastními silami a dokončíme ji do 28. října. Geometrie lícového zdiva je zachována podle původní podoby, materiál je dovezen ze zahraničí. Ještě zvažujeme nasvícení objektu a kvůli vandalům instalaci kamery.

Posunulo se jednání ohledně odkoupení sportovního areálu, který chce město inovovat?
Odkoupení areálu od sportovního klubu se posunulo, nyní necháváme zpracovat tržní odhad. Aktuálně vedeme jednání směrem k odkupu za tržní cenu. Kupní cena by byla splácena městem po dobu šestnácti let, čímž bude mít aktuální majitel, Sportovní klub Sobotka, garantovanou částku na svoji činnost v takové výši, jaká je aktuálně městem poskytována. Nechci zabíhat do detailů, které jsou předmětem aktuálního jednání.

Můžete být konkrétnější a přiblížit tento projekt?
Město chce areál kompletně zrevitalizovat, rozšířit ve smyslu prvků, které tu postrádáme. Je to například hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha, doskočiště, vrhací sektor, renovace stávajících tenisových kurtů. Přesná náplň je předmětem nejbližšího jednání a prací na projektu. Cílem je zajistit možnost víceúčelového využití areálu širokou veřejností a zajištění možnosti plnění školních osnov žákům základní školy.

Bývalé vedení města řešilo s kastelánkou Dagmar Faměrovou revitalizaci lesního parku pod Humprechtem. Každá strana měla na kácení stromů odlišný názor. Bude pokračovat mýcení stromů tak, aby byla památka dostatečně viditelná?
Už vloni se podařilo vykácet třináct stromů především napadených nebo poškozených, stejné množství chceme odstranit i letos. Rozpory s paní kastelánkou v tomto ohledu nemáme, já jsem příznivcem toho zámek ještě trochu více odhalit a dřeviny lesoparku lokálně obměnit. Vše probíhá po konzultaci zástupců města, odboru státní památkové péče a CHKO Český ráj. Cílem je tedy obměnit dřeviny a zlepšit rozhledové poměry jak ze zámku, tak je důležité, aby zámek byl vidět. Určitě nás těší, že zámek drží pozitivní trend, posledních pět let stoupá výnos ze vstupného a prodeje předmětů, a to je nutné v dnešní době u památky ocenit. Je nutné si uvědomit, že Humprecht je jedním z nejpodstatnějších prvků, které Sobotku odlišují od sídel podobné velikosti, které povětšinou nemají turistům co nabídnout.

Jak to vypadá s dlouhodobým dluhem, mám na mysli zpracování územního plánu?
Ještě není hotov, ale dokument bychom měli mít dokončený v únoru 2016. S CHKO Český ráj se nám na základě osobního jednání povedlo nalézt dohodu na posledních dvou konfliktních bodech. Tím bychom měli vypořádané loňské připomínky, které nyní budou obratem zapracovány do územního plánu a je nutné provést nové kolečko po dotčených orgánech státní správy a krajského úřadu územního plánování, které si odkontrolují finální znění po úpravách. Následně je to už věcí schvalování, projednání zastupitelstvem.

Jaký byl pro vás první rok na radnici?
Nelituji, že jsem do toho šel. Práce starosty je pestrá, zajímavá a baví mě. Samozřejmě umí být i velmi otravná. Zvláště, pokud si mě občas lidé pasují do role ombudsmana, nebo šerifa – často ve sporech, které jsou spíše osobní. To není nic, co bych nečekal. Pokud se podaří rozlousknout nějaký dlouhodobější problém, nese to samozřejmě pocit naplnění. Každý takový pocit je často záhy zmařen ve chvíli, kdy vedete několikahodinové jednání například s inspekcí životního prostředí. To je ale asi přirozené.

Co čeká město výhledově?
Určitě se zaměříme na rekonstrukci velkého náměstí, ke kterému jsme se za rok vůbec nedostali. Tomu se chceme věnovat, spolupracujeme s fakultou architektury, chceme se dobrat k vícero náhledům a myslím, že pohled mladých a „nezatížených" lidí, často i ze zahraničí, může poskytnout několik dobrých podnětů. Další záležitostí je sportovní areál, to je investice v řádech několika milionů. Počítáme i s investicí do ulice Na Celné, prostředky mám připraveny (přípojky vodovodu a kanalizace + chodník ke hřbitovu). Zaměříme se také na využití domu číslo pět na náměstí a bývalých garáží hasičů, které hodláme účelově využít, hledáme smysluplnou náplň.

Sobotku proslavil nejen básník Fráňa Šrámek, ale i jeho festival mluveného slova a literatury, který každoročně otevírá letní prázdniny. Bude mít výhledově pokračování?
Určitě ano, jen se nyní více zamýšlíme nad jeho koncepcí. Bude nutné nastavit pravidla ohledně kompetencí při tvorbě obsahové náplně a organizace tak, aby se předcházelo sporům, které v posledních letech gradovaly. Už jen s ohledem na fakt, že příští ročník je jubilejní, šedesátý. 

NAPRAVENÝ DLUH

Opravovaný Dům pod půlměsícem.RARITA. Park za městským úřadem skrývá stavební raritu – Parmiggianiho skulpturu Dům pod půlměsícem. Ta byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a město nyní přistoupilo k její kompletní rekonstrukci. Dílo má být završeno 28. října. Původní cihly nyní nahradí kvalitní materiál z Rakouska. Objekt bude po dostavbě nasvícen. Před vandaly bude chráněn kamerovým systémem. 

NEJVĚTŠÍ INVESTICE

Opravené zdravotnické středisko v Sobotce.ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO. Do 31. října má být ukončena modernizace zdravotnického střediska za 8,5 milionů korun. Objekt získá novou střechu, okna a také kabát.