„Projekt má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při jejich cestách do a ze školy a podpořit udržitelné a zdravé způsoby dopravy, jako je zejména chůze a jízda na kole. Navíc využívá spolupráce s dětmi, rodiči a zástupci veřejné správy i policie a posiluje tak občanské postoje i soudržnost města,“ sdělil Petr Šimůnek z Mládežnického parlamentu Lomnice nad Popelkou při DDM Sluníčko, který akci organizuje.

V Lomnici nejdříve spolupracovali s policisty a zástupci veřejné správy. Děti s pomocí rodičů zakreslily do připravené mapy svoji obvyklou trasu, kudy chodí do školy, a vyznačily místa, která považují za nebezpečná. Mapy pak využil dopravní projektant, vytvořil z nich souhrnnou mapu s rizikovými místy a dopravní studii.

Osm set tisíc korun

„Mezi deset nejkvalitnějších projektů bude rozděleno více než 800 tisíc korun. Patří mezi ně také projekt Domu dětí a mládeže Sluníčko v Lomnici nad Popelkou, který bude podpořen částkou 55 tisíc korun,“ vysvětlil Radek Patrný z Nadace Partnerství.

Všechna riziková místa pak projednala policie, lomničtí zastupitelé a také dopravní odbor Městského úřadu v Semilech.

Na realizaci projektu, který z toho vznikl, žádali organizátoři prostředky formou dotace v grantovém programu Na zelenou – bezpečné cesty Nadace Partnerství a společnosti AXA. DDM Sluníčko je získal jako jeden ze dvou v celém Libereckém kraji.