Rozpočet města s dotací v uvedené výši počítá. Ředitel imaginária kastelán Jiří Vydra rovněž požádal o posunutí termínu vyúčtování vždy do konce dubna z původního závěru února. Jako důvod uvádí, že do konce března musí být odevzdáno daňové přiznání. To je přitom jedním z podkladů pro vyúčtování, čímž vzniká nesoulad termínů. Zastupitelé by měli oba požadavky schválit v prosinci.