V kanceláři starosty Ivana Doležala se uskutečnila schůzka vedení města se zástupci firmy Lidl. Jednali o druhu a rozsahu úprav prodejny a jejího okolí. „Zastupitelstvo nám uložilo vyjednat s Lidlem některé změny, které by měly vést k naplnění usnesení,“ řekl místostarosta Jaroslav Vácha.

Buď, anebo

 Také se bude definitivně rozhodovat o uskutečnění záměru. Bez ohledu na názor zastupitelů je prostor pro rozhodování značně omezen, neboť v minulosti předchozí vedení podepsalo s Lidlem dohody, které zavazují k podpisu smluv umožňujících realizaci stavby. Pokud se zastupitelstvo rozhodne nepodpořit výstavbu, je pravděpodobné, že Lidl město zažaluje za neplnění smlouvy a bude vymáhat odškodnění ve výši 10 milionů korun. V případě výstavby město získá 12 milionu korun za pozemek a čtrnáct milionů za jídelnu. „Jednání probíhají konstruktivně. Oceňujeme, že Lidl doposavad neuplatnil své právo podat na město žalobu,“ uvedl Jaroslav Vácha.