K tomu poslouží nově vybudovaný cvičný byt, ve kterém se tito lidé mohou učit mimo jiné samostatné péči o domácnost, a být tak méně závislí na pomoci druhých. Za projektem stojí místní sdružení Stacionář KAMARÁD, jež se v Jičíně dlouhodobě věnuje péči o mentálně postižené. Projekt podpořila příspěvkem 120 tisíc korun Nadace ČEZ.

Cvičný byt zatím pravidelně navštěvují čtyři uživatelé v doprovodu pracovníka, už velmi brzy ho ale začnou užívat i další žadatelé. Ti by postupným zvyšováním nároků měli být zhruba do dvou let schopni samostatného života. „Většina uživatelů našich sociálních služeb žije se svými rodiči nebo příbuznými. Nabyté zkušenosti pro ně mají obrovský význam, protože jednou se ocitnou v situaci, kdy tu jejich rodiče nebudou, nebo se o ně ze zdravotních důvodů nebudou moci postarat," vysvětlila na dni otevřených dveří sociální pracovnice sdružení KAMARÁD Jarmila Červená.

Lidé s mentálním či kombinovaným postižením si ve cvičném bytě osvojují základy vaření a věnují se také mnoha dalším praktickým činnostem, které potřebují pro samostatný život, jako je jednání s úřady, domluvení si schůzky u lékaře, nakupování, ale také plánování volného času a získávání pracovních návyků. V bytě zbývá ještě realizovat bezbariérové úpravy, aby mohl sloužit i vozíčkářům s mentálním postižením. Příspěvek Nadace ČEZ pokryje část nákladů na pracovníka, část nájemného a také například pořízení kuchyňských potřeb.

„Začleňování mentálně postižených či jinak sociálně ohrožených lidí do běžného života považujeme za celospolečensky přínosnou aktivitu, kterou rádi podporujeme," řekl Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.