SDH Libuň oslavilo 130 let, škola rovných 200 – a obec na jejich počest připravila celodenní program. A bez obav, ona blokáda dopravy trvala jenom asi deset minut.

„Program se daří naprosto bezproblémově, od rána je výborné úplně všechno. Všichni si dali ohromnou práci, aby to tak bylo," uvedla starostka obce Helena Červová těsně před dvanáctou hodinou. To už obec měla za sebou několik důležitých bodů programu. Za velkého potlesku organizátoři oslav odhalili hned dvě pamětní desky. První na budově školy připomíná důležitost tohoto ústavu, druhá zdobí rodný dům doktora Václava Paříka, tedy zřejmě nejslavnějšího libuňského rodáka.

Průvod

Okolo dvanácté se dav všech účastníků začal sunout k návsi. Právě tam byl start průvodu, který poté zamířil k hlavní silnici a vedle místního kostela si připomněl sté výročí vypuknutí první světové války. Procesí poté směřovalo na fotbalové hřiště, kde oslavy pokračovaly až do večerních hodin.

To, že přicestovali hosté zdaleka, nebylo pochyb. Do obce zavítalo spousta hasičských sborů z okolních vesnic. Všichni chtěli místním hasičům popřát k výročí.

„Přišla jsem se podívat, protože tu máme vlastní hasičskou stříkačku, jsme tu jako hosté," uvedla Kristýna Ročková z Újezdu pod Troskami. „Libuňským kolegům přeji, aby měli hasičské úspěchy. Už dnes mají dost dobrý hasičský tým, takže hlavní je, aby se jim dařilo ještě více. Nejvíce se těším na průvod," dodala.

Průvodu se účastnili žáci školy (i bývalí) ve vtipných, ale slušivých stejnokrojích (taktéž platí i o bývalých). Krom hasičů v něm byli i libuňští myslivci se psi a také šermíři, představitelé skupiny historického šermu Rytíři turnovského meče. „Dá se říct, že zaštiťujeme celé období od Karla IV. po třicetiletou válku. Proto jsme tu tak různorodí, což bylo i požadavkem pořadatele," řekl Petr Procházka, zvaný Markvart.

Z místního sboru dobrovolných hasičů jsme odchytili patnáctiletou Elišku Kovářovou, která nám ochotně sdělila základní údaje. Sbor má prý čtrnáct členů a jeho funkce v Libuni je důležitá. „Jezdíme na různé soutěže. Děláme kulturní akce a držíme obecní kroniku," uvedla. A popsala, jak se těšila na slavnosti: „Věděla jsem, že dnes přijde hodně lidí, tak jsem byla zvědavá, co se bude dít."