Místostarostkou je Renata Kozáková (Pro změnu). Sdružení Pro změnu získalo v sedmičlenném zastupitelstvu pět mandátů, dva mandáty Nezávislí pro Libuňsko.

Lázně Bělohrad - Ustavující zasedání nových zastupitelů v sále Anenských slatinných lázní.
Pavel Šubr zůstává ve vedení Lázní Bělohradu