Starosta Pavel Vích seznámil přítomné s problémem, který vyvstal v současné době v souvislosti s prudkými dešti: byly narušeny cesty, které by nyní potřebovaly zpevnit alespoň frézovanou drtí, případně asfaltovými záplatami. Na zcela nový kvalitní povrch nedostačují finanční prostředky obce, situace bude řešena postupně. Potěšující byla velká účast více než 50 lidí, například jen z nedalekých Tikov přijelo téměř dvacet osob.
Po oficiální části zasedání bylo pro všechny přítomné připraveno občerstvení.

Další snímky z akce a prostředí penzionu můžete zhlédnout v přiložené fotogalerii.