Všude se na přicházející děti, rodiče i prarodiče, pochvalující si sobotní termín, usmíval krteček a jeho přátelé. V podobě maňásků s dětmi hovořili a ukládali jim různé úkoly. Děti byly po průpravě ve školce už kurážné a pohotové a odpovídaly velmi správně. Však je také paní učitelky z mateřské školky přišly povzbudit. Pod vedením paní učitelky Koškové se zapsalo do budoucí první třídy 20 žáčků. Zápis proběhl velmi klidně a pohodově, ke spokojenosti všech. Všichni se už na nové žáky těšíme. Jitka Šedivá