Město má být kompletně odkanalizováno, prvořadě zde bude vybudována čistírna odpadních vod. Libáň se na akci podílí pouze organizačně, stavba má být zahájena na podzim.


„Zatím ještě nemáme přesné termíny. Oslovili jsme vodohospodáře a teprve nyní bude vybrán dodavatel zakázky, který má v nabídce i harmonogram prací po jednotlivých úsecích. Každopádně budeme v Libáni začínat čistírnou odpadních vod a úseky, které jsou napojeny na místní kanalizaci,“ upřesňuje starosta Petr Soukup. Práce mají být zahájeny 15. října, po čistírně přijde na řadu ulice T.G. Masaryka.

Dodavatel?

 Ředitel VOS Václav Matula tyto zprávy vyvrací. „Včera jsme otevřeli obálky na dodavatele prací a teprve zhodnotíme, zda je podle nabídek vůbec reálné se do akce pouštět. Pokud pro nás nebudou finančně akceptovatelné, od projektu odstoupíme a zvolíme jinou cestu.“ Peníze na akci Čistá Cidlina mají vodohospodáři přiděleny z EU od roku 2005.