K vidění tak byly ukázky výcviku služebních psů, děti si mohly vyzkoušet výstroj a výzbroj policistů a dozvěděly se i o činnosti pořádkové policie.

Dobrovolní hasiči zde předvedli svá vozidla, vysvětlili dětem, co dělat v případě zjištění požáru, a nakonec si samy děti mohly vyzkoušet hašení malého požáru.

Na stanovišti zdravotníků si žáci zkusili dýchání z úst do úst, k dispozici měli i vakuové dlahy s jejichž pomocí se učili fixovat zlomeniny, a nechyběly ani obvazy a další zdravotní materiál. Celé dopoledne panovalo velmi pěkné a teplé počasí, a tak se na závěr nikdo nebránil osvěžující sprše z hasičského vozidla.