Ale jak se říká, pod svícnem bývá největší tma. O nejfantastičtější objev se letos o prázdninách postaral známý novopacký sochař Albert Králíček, autor mnoha soch a plastik v ČR i v zahraničí (např. sochy Petra Hapky v Mariánských Lázních, Brány času, busty Franze Kafky apod.) a to přímo u nás ve škole, při restaurování kamenného portálu školy.

Nádherný a zachovalý státní znak se lvem citlivě odkryl pod vrstvou omítky, která se mu nezdála. Přečtěte si, co o tom říká sám sochař, shodou okolností otec našeho (též výtvarně nadaného) žáka, Ríši Králíčka: „Když jsem poprvé vylezl k tympanonu a vše splývalo v letité špíně a prachu, zaměřil jsem zrak k centrální část a mezi listovím zaregistroval obrysy erbu. Jelikož jeho plocha byla hladká a lehce vypouklá napadlo mě, že tam původně nejspíš bylo něco namalováno. Druhý den jsem si přinesl dláta, zubáček a udělal na okraji rohu sondu. Naštěstí se jednalo o vápennou omítku, která na pískovcovém reliéfu nepřilnula, jako kdyby byla cementová. V této práci jsem po chvilkách velice obezřetně pokračoval i během dalších prací na ostění a kamenných prvcích balkónu. Skvělými pomocníky mi byli, na erbu syn Richard a dalších pracích Michal a Michala Bartoníčkovi. Československý erb byl pravděpodobně nahozen v době normalizace na něčí příkaz. Samotný erb byl původně zhotovený ze dvou pískovcových desek. Po odstranění vápenné omítky byl zrestaurován a ochráněn proti povětrnostním vlivům.“

Kateřina Krausová