Jedná se o renovaci stávající lesní stezky, která získá nový povrch, opraveny a doplněny budou odvodňovací objekty. Stavební práce již začaly a provádí je firma Novostav Komunikace a.s., která vloni vyhrála výběrové řízení proti dalším 7 zúčastněným firmám. Cena díla je 460 tisíc bez DPH.

„Celou tuto částku pokrývá dotace, kterou v poměru 50 ku 50 tvoří příspěvek Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a státního rozpočtu ČR,“ říká k rozdělení financí místostarosta Martin Pour. Termín dokončení stavebních prací je stanoven do 31. května.