Lesní školka Ostružinka vychází z rámcového vzdělávacího programu mateřských škol s tím, že je obohacena o prvky intuitivní pedagogiky. „Je to nový směr, kdy se my, jako učitelé, necháme inspirovat tím, kam nás děti vedou a teprve potom přijde případné vysvětlování. Je to cesta přes vlastní zkušenosti, zážitek, volný pohyb v přírodě," vysvětluje princip zařízení jeho ředitelka Jana Bosáková.

Alternativní školka má zatím třídenní provoz, podle počtu dní se stanoví i finanční příspěvek (tři dny – 2 600 korun).
Samotné příspěvky rodičů ale nestačí na pokrytí provozu zařízení.

„Je to pro nás i výzva do budoucna. Školku jsme otevřeli s tím, že do ni vkládáme svůj volný čas i prostředky, snažíme se získat sponzory. Naše školka je příkladem, že něco může vzniknout společnou tvorbou nás všech, že nejde o umělý produkt, který někdo systémově zaplatí, ale že když něco chceme, musíme do toho vložit vlastní energii, nadšení, práci, chuť," upozorňuje Jana Bosáková, která uvažuje o dalším rozšíření školky a byla by ráda, kdyby se přihlásili další zájemci.

Rodičům tu chtějí nabídnout i pětidenní docházku a provozní dobu od sedmi do 16 hodin. Navíc Ostružinku podporuje ředitel nemyčeveské základní školy Miloš Novotný, který nabídl, že se bude starat o předškoláky a bude garantovat i formu domácího vzdělávání. Sponzorsky!