Dnešní Lepařovo gymnázium patří mezi nejstarší střední školy v našem regionu a v Královéhradeckém kraji jde o nejstarší školu vůbec. Svůj vznik datuje do roku 1624, kdy vévoda Albrecht z Valdštejna listinou nechal založit jezuitské gymnázium. 400 let školy provázely bouřlivé dějiny, avšak gymnázium s drobnými přestávkami přečkalo do dnešních dob. Od roku 1932 nese jméno jazykovědce, překladatele a pedagoga Františka Lepaře, který v letech 1871-1891 byl ředitelem.

Za dlouhou historii prošly či na gymnáziu působily významné osobnosti, například Bohuslav Balbín, Jan Gebauer, Antal Stašek, František Ladislav Rieger a mnozí další. Svou prestiž si drží dodnes, což je patrné při přijímacích zkouškách, kdy láká zájemce o studium ze širokého spádu a každoročně naplňuje pověst výběrové školy.

V současnosti nabízí šestileté a čtyřleté studium se všeobecným zaměřením, tradičně však inklinuje i k důrazu na sportovní vzdělávání. Nynějším ředitelem je pan Mgr. Miloš Chlumský. Lepařovo gymnázium je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.