Lékárna nebyla dlouhodobě v provozu kvůli přestavbě sousední budovy na Polyfunkční komunitní centrum. Město vypsalo na jaře nabídkové řízení, ve kterém vyhrála společnost Reha Centrum Jičín s.r.o. Ta už má zpracovaný projekt na změnu užívání prostor včetně stanovisek hygieniků a hasičů. Úpravy budou spočívat ve vybourání příček, výměny povrchů, doplnění podhledů, v opravě omítek, vymalování, především ale bude instalována vzduchotechnika do čekárny a dvou ambulancí. „Celkové náklady nájemce odhaduje na milion, z toho téměř třetina půjde na pořízení vzduchotechniky,“ upozorňuje místostarosta Petr Hamáček.

Nový nájemce požádal město o zápočet části nákladů do výše nájemného. Radní souhlasili s odpočtem 150 tisíc korun formou snížení nájemného po dobu tří let.Společnost Reha Centrum Jičín byla založena 20. dubna letošního roku. Sídlo má v Trutnově.