„Jedinou změnu, kterou jsme museli provést, bylo uzavření intenzivní péče v Novém Bydžově, kde se nám za současné situace nepodařilo sehnat tým pěti lékařů, který je potřeba k zajištění čtyřiadvacetihodinového provozu. Lékaři na trhu zkrátka nejsou. Navíc malá JIPka v malé nemocnici nemůže mít z ekonomických i jiných důvodů takové podmínky pro činnost, které jsou potřebné pro akutní péči na úrovni jednadvacátého století, tedy jak přístrojové vybavení, tak přítomnost konziliární, to znamená přítomnost dalších odborných lékařů. Takže tuto péči nyní poskytuje nemocnice v Jičíně a Hradci Králové. V Jičíně se nám zatím daří udržet veškeré spektrum péče a nejeví se, pokud nedojde k nějakým mimořádným změnám, že bychom měli lůžkové či ambulantní provozy v letošním roce uzavírat. Naopak chceme některé obory rozvíjet v oblasti metabolismu i gastroenterologie. Rádi bychom dosáhli dohody se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a letos zahájili poskytování jednodenní chirurgie," uvedl Tomáš Jedlička.

Ředitel v této chvíli sice nemá na stole ani jednu výpověď lékařů, přesto nemocnice hledá posily – lékaře na pediatrické, porodnicko - gynekologické oddělení, oddělení radiační a klinické onkologie, na LDN a interní oddělení v Novém Bydžově. 

S počtem zdravotních sester je na tom nemocnice lépe, ale ani tady není stav optimální. „Není zde dostatečná a průběžná obnova personálu, ale kompenzace je zatím úspěšná," tvrdí šéf nemocnice.

Problém nedostatku lékařů a zdravotních sester je podle něho celostátní a stále se zhoršuje, protože předchozí i stávající ministerstvo zdravotnictví nečinilo potřebné kroky k tomu, aby se situace zlepšila. Příčina podle Jedličky není jen ve špatném systému vzdělávání nebo nízkém finančním hodnocení, které hraje určitě svoji roli, ale není základní příčinou. Ta tkví v tom, že stávající podmínky pro práci v nemocnicích nejsou pro mnohé, především mladší lékaře, dost dobře přijatelné. Znamenají často chronické fyzické a následně psychické přetížení, velké množství nočních služeb a přesčasové práce. To vše vytváří řetězec problémů, prozatím bez perspektivy zásadní změny, a tím přestává být lůžkové zdravotnictví pro lékaře i sestry atraktivní. Lékaři situaci řeší odchodem do ambulantní soukromé sféry, do zahraničí či mimo zdravotnictví.

V případě nemocnic Královéhradeckého kraje se snaží nemocnicím pomoci jak holding, tak i Královéhradecký kraj, absolutní nedostatek lékařů na trhu v současné době je ale mimo jejich možnosti řešení.

„Řešením je podle mého názoru koncentrace akutní lůžkové péče do menšího počtu nemocnic v republice a přeměna části nemocnic na následnou, jednodenní a ambulantní péči a s tím souvisí i koncentrace lékařů tak, aby týmy v nemocnicích byly větší, stabilnější, v případě dovolených, stáží nedocházelo k narušení činnosti. I když pan ministr se snaží přidat zdravotníkům pět procent v tarifní části mzdy, sice to znamená zvýšení příjmu, ale neřeší podstatu problému. Situace se bude stále zhoršovat. Bude docházet k nesystémovému uzavírání různých oddělení po republice i celých nemocnic v oblasti akutní péče místo toho, aby se problém řešil systémově, to znamená plánovaně s jasným zajištěním zdravotní péče po regionech při zachování dostupnosti pro občany."