Anketu vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací Na základě nominací odborná porota ohodnotí navržené osoby podle kritérií celoživotního přínosu pro druhé a rozvoje neziskového sektoru jako celku.

"Měli jsme z toho obrovskou radost, protože Pavlovo osobní nasazení pro domácí hospicovou péči zůstává celé roky vysoké, ale současně jaksi skromně neviditelné," píší pracovníci Domácího hospicu Duha, o.p.s.

MUDr. Pavel Sieber je chirurgem Oblastní nemocnice v Jičíně. Je to velmi náročný obor, který vyžaduje mnoho fyzických i psychických sil. Přesto pracuje současně i jako dobrovolný lékař Domácího hospice Duha. Již 11 let dojíždí za umírajícími pacienty do jejich domovů. Zde indikuje léčbu bolesti a ostatních symptomů, většinou u nádorových onemocnění. Snaží se se svým hospicovým týmem o co nejvyšší kvalitu života u umírajících pacientů a maximální podporu jejich rodin.

Protože stál u zrodu Domácího hospice Duha v roce 2009, stala se jeho pracovní náplní rovněž veškerá agenda spojená s chodem a rozvojem organizace, od nutné interní administrativy, po oblast fundraisingu (tj. získávání finančních prostředků). Těmto činnostem věnuje mnoho ze svého volného času, nevyjímaje víkendů a večerů. To vše dělá po celý čas bez nároku na jakoukoliv odměnu.

"V Duze si ho velmi vážíme nejen pro toto profesní nasazení, ale i za jeho otevřené srdce (nejen) pro hospicové pacienty. Věříme proto, že si toto ocenění "Osobnost nevládního sektoru" plně zaslouží.

Protože karanténní opatření kolem COVIDu nedovolilo, aby se slavnost předávání ocenění konala v Praze, museli jsme vše uskutečnit v našem Centru domácí hospicové péče v Hořicích. K pamětnímu diplomu od Asociace nestátních neziskových organizací jsme Pavlovi přidali jako dárek dvě severské detektivky, které má rád; s přáním, aby zkusil i občas nepracovat. Pavle, díky za vše a blahopřejeme!," pokračuje poděkování spolupracovníků.

Domácí hospic Duha, o.p.s.