Zavítali jste nejspíše ke specialistovi na ORL, neboli Ušní – nosní – krční. S jakými nejčastějšími problémy lidé na toto oddělení chodí a jaká je možná prevence onemocnění? Je v Jičíně dostatek lékařů?

Nejen na to jsme se ptali MUDr. Martina Kracíka, primáře oddělení ORL Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Pane primáři, váš obor je velmi rozsáhlý, můžete nám přiblížit, čím vším se zabýváte?
Základem naší práce je léčba nemocí hlavy a krku. Diagnostikujeme a léčíme zánětlivá a nádorová onemocnění či vrozené vady uší, nosu a krku. Specializujeme se na úrazy obličeje a jsme akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Provádíme jak chirurgii ambulantní, tak operační výkony s hospitalizací pacientů u nás v nemocnici.

Specializujete se na traumatologii obličeje, v čemž jste velmi úspěšní. V této oblasti tedy vzděláváte další lékaře?
Ano, vloni jsme zde v Jičíně pořádali ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové vzdělávací seminář, který se týkal právě řešení úrazů v oblasti obličeje. Vzdělávali se u nás lékaři z celé ČR. Dle ohlasů byl seminář pro kolegy zajímavý a chceme v jejich pořádání pokračovat. Také hojně spolupracujeme s teoretiky, např. s anatomickým ústavem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, se kterým si měníme vzájemně nové poznatky. Spolupráce je, myslím si, oboustranně přínosná a pomáhá rozvíjet náš obor.

Jak je na tom vaše pracoviště s lékaři? Máte jich dostatek? Narůstá vám počet pacientů?
Jsme poměrně malé oddělení, ale v současné době je personální situace stabilizovaná a v podstatě si nemůžu stěžovat. Obecně počet lidí, kteří dochází do ambulancí, narůstá. Vloni jsme jich ošetřili asi 19 tisíc. Také řešíme úrazy obličeje, spádově pro okolí zhruba šedesát kilometrů a pro téměř celé Krkonoše. Takže někdy je to poměrně složité. Dá se to ale personálně zvládnout. Mám také velmi schopného zástupce, MUDr. Pavla Strejčka, který je opravdu skvělý lékař a operatér. Náš obor je široký, ale máme tu šikovné mladé lékaře, kteří se učí postupně zvládnout celý obor a pak se profilují, podle toho, co je zajímá. A s dobrými lékaři jdou ruku v ruce kvalitní přístroje. Vloni jsme získali nový přístroj pro vyšetřování pacientů, čímž se nám diagnostika posunula zase o krok vpřed. Plánujeme také nákup nového ultrazvuku, který potřebujeme pro pacienty s nemocemi štítné žlázy, kterých přibývá.

Oddělení ORL je v jičínské nemocnici jediným pracovištěm v okrese. Jezdí pacienti za vámi s nějakými specifickými problémy?
Ano, např. MUDr. Tomáš Flora vedl poradnu pro závratě, o kterou byl velký zájem pacientů ze širokého okolí. V současné době vede poradnu MUDr. Karin Senesová, se stejně dobrými výsledky. Také máme poradnu pro poruchy dýchání ve spánku, kde používáme spánkovou laboratoř a i sem se objednává s velkým předstihem.

Poruchy dýchání ve spánku neboli spánková apnoe, je poměrně rozšířený problém. Jak se léčí?
Jen málokdy je to problém dědičný, nejčastější příčinou je prostá obezita. Další příčinou může být křivá nosní přepážka, nebo zvětšené mandle, což se dá jednoduše operativně řešit. Lidí, kteří mají opravdu problém s dýcháním, je velmi málo. Ti pak po patřičných vyšetřeních dostanou speciální přístroj, který jim pomáhá ve spánku dýchat.

Jaké nejčastější problémy mají lidé s hlasivkami?
Asi nejčastější je chrapot. Většinou se dá léčba zvládnout konzervativně, např. zvýšenou hlasovou hygienou, ale mnohdy, pokud to je už chronické, situaci řešíme malým operativním zákrokem. V posledních letech naštěstí ubývá nádorů hlasivek, ale zase roste počet zhoubných nádorů kořene jazyka nebo mandlí. Vůbec nevíme, proč tomu tak je, mluví se o virových infekcích, ale výsledky studií zatím nejsou jednoznačné.

A jak jsme na tom se sluchem?
Velmi důležité je sluch si chránit, v čemž se nám osvěta bohužel moc nedaří. Pokud jde kolem vás někdo se sluchátky na uších, ze kterých se line hudba na metry daleko, asi je něco špatně. Zaděláváme si tím na problém sami. Je to plíživé, skryté, ale to si člověk uvědomí až s odstupem. Samozřejmě normální je, že s přibývajícím věkem člověk méně slyší, ale dnešní generace je na tom obecně hůře, než byla předchozí. Proto se také dnes zvyšuje výdej individuálních sluchadel, ušitých přesně na míru. Naštěstí je pojišťovny běžně hradí, protože si uvědomují, že komunikace je pro člověka stěžejní.

Slyšela jsem, že dokážete diagnostikovat hluchotu už u novorozenců…
Ano, v naší porodnici a ještě pro porodnici v Jilemnici provádíme vyšetření sluchu novorozenců, tzv. screening. Pokud vyšetření ukáže na poruchu, posíláme dítě do FN Hradec Králové, kde mu doplní další vyšetření. Měsíčně to jsou asi tři děti, z nich jsou zhruba dvě až tři ročně opravdu neslyšící. Těmto dětem se ještě před tím, než začínají mluvit, dává tzv. kochleární implantát, díky kterému se malý pacient vyvíjí jako každé běžné slyšící děcko. Všude ve světě to je standard, bohužel u nás se to teprve rozjíždí.

Jak moc důležitá je hygiena uší? Nepřeháníme to s ní?
Ucho má samočisticí schopnost. Produkuje ušní maz, který posouvá po zvukovodu směrem ven a ten se spláchne normálně při sprchování. Jeden můj profesor říkal, že nejlepší čistič ucha je malíček… Tedy kam dosáhne, potud se má čistit. U dětí by se uši neměly čistit vůbec a už vůbec ne hluboko. Problémem u dětí také bývají často bazény s chemicky upravenou vodou, která jim působí otok sliznice Eustachovy trubice, a mohou pak mít problémy se sluchem.

Často lidi také trápí krvácení z nosu. Co je jeho příčinou?
Velmi často jím trpí pacienti, kteří berou léky na ředění krve, nebo mají vysoký krevní tlak. K zastavení krvácení určitě pomůžou klasické rady jako studený obklad za krk, nebo nos zacpat tampony. Většinou se krvácení zastaví po chvíli samo. Příčin může být ale daleko více, a pokud je to často nebo se nedaří krvácení dlouho zastavit, je na místě přijet k nám na ambulanci. Zde můžeme jednoduchým zákrokem zdroj krvácení zastavit a poradit se o dalším postupu.     Ptala se Magdaléna Doležalová

Odborné poradny ORL
Otologická – zaměřuje se na nemoci uší, chronické záněty středního ucha, postižení či vývojové poruchy, poranění.Rhinologická – řeší alergické rýmy, nemoci nosních a vedlejších nosních dutin, chronické záněty a poruchy nosní průchodnosti.Audiologická -zabývá se nemocemi uší, poruchou sluchu staršího věku a přiděluje sluchadla.Onkologická – diagnostikuje nádorová onemocnění a provádí pooperační péči.Poradna pro poruchy dýchání ve spánku (spánková) – řeší chrápání, zkoumá fáze spánku v laboratoři, plánuje léčbu zjištěných poruch spánku a provádí potřebné zákroky či vyšetření.Vestibulární – léčí pacienty s poruchami rovnováhy a závratěmi.Ke všem ambulantním vyšetřením i do poraden je třeba se předem objednat na tel. 493 582 325. Není nutné doporučení od praktického lékaře, ale měl by o vaší návštěvě u nás vědět. Akutní případy jsou bez objednání. Ordinační hodiny najdete na www.nemjc.cz