O možnost seznámit se názorně se životem legionářů v Rusku se zasloužila Československá obec legionářská. Její projekt, jehož cílem je zaujmout především nejmladší generaci, si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 Českou republiku, předpokládá se, že svou cestu ukončí až v roce 2020.

Legiovlak se skládá z 10 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky.

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, štábního, obrněného, prodejního, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, kteří návštěvníky kvalifikovaně provedou, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

Legiovlak je v Hradci Králové přístupný až do neděle 28. června, ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Vstup do expozice je zdarma, a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Českých drah a dalších přispěvatelů.

Návštěvu lze doporučit každému, kdo se zajímá o historii, zvláště tu vojenskou. Školy mohou prohlídku objednat na adrese skoly@legiovlak.cz., všechny potřebné informace včetně harmonogramu projektu zájemci najdou na stránkách legionářské obce. (jiv s použitím textu na stránkách Československé obce legionářské)   Jindra Váchová