Bělohradskou radnici na konci roku 2017 zaskočilo rozhodnutí kraje o sloučení bělohradského učiliště s hořickým gymnáziem a střední odbornou školou. Po optimalizaci se nyní Bělohradští obávají, že slíbené zachování a zkvalitnění výuky ve zdejším učilišti vezme za své.

Vloni v říjnu město požádalo kraj o převod bývalého Kotykova mlýna, který škola částečně využívá pro dílny, do svého majetku. Tři čtvrtě roku nepřišla odpověď, v pondělí 22. června ale obdržel starosta Pavel Šubr dopis od náměstkyně Martiny Berdychové, která má na starosti školství. Navrhuje v něm bezplatný převod učiliště, sportovní haly, bývalé tělocvičny a Kotykova mlýna z majetku kraje na Lázně Bělohrad, ovšem s jistými omezeními.

Prioritou pro město je zachovat výuku

Přitom zmíněné objekty mimo staré tělocvičny škola stále využívá. Město by je ale nemohlo využívat k podnikatelské činnosti, 20 let by je nesmělo prodat ani pronajmout a do tří let v nich zahájit činnost ve veřejném zájmu. Náměstkyně Berdychová požadovala odpověď do 30. června, tedy během týdne.

Sklizeň jablek.
Jablek i meruněk bude méně, třešně jsou vzácné a drahé

Většina zastupitelů se shodla na tom, že město by o objekty zájem mělo, ale prioritou je pro všechny zachování školní výuky.

„Jasně jsme řekli, že chceme v Bělohradě zachovat školství. Šokuje mě, že o rozhodnutí náměstkyně nic nevědí předsedkyně školského výboru kraje, ani hejtman,“ přiznává starosta města Pavel Šubr. „Je to scénář, který jsem před dvěma roky předpovídal,“ zlobí se.

Jak budovy využít?

Je otázkou, jak by Bělohrad s objekty naložil a zda má prostředky na jejich provoz. Areál Kotykova mlýna by mohli částečně využít pracovníci technických služeb, zbytek prostor pronajmout, což ale nelze. V budově školy musí být ještě po tři roky garantována školní výuka. Padl návrh vybudovat zde úřad, ale starosta netuší, jak by byla rekonstrukce finančně náročná. Provozovat sportovní halu, pokud by ji město nesmělo pronajímat a mít z ní nějaký příjem, by bylo velice složité. „Kdyby učiliště, kterému navíc pronajímáme areál u Lva skončilo, tak nevím, jak bychom pro budovy rychle našli využití,“ přiznává možné problémy první muž bělohradské radnice.

Lanochodci na Troskách.
OBRAZEM: Adrenalin na laně mezi Pannou a Babou

„Byli jsme ubezpečování, že všechno se dělá proto, aby zde škola fungovala dál a tak nás doslova šokoval tento návrh, který znamená, že zde škola prostě skončí,“ upozorňuje Pavel Šubr, podle kterého je všechno účelově připravené. Domnívá se, že kraj se bude bránit tím, že město si převzalo objekty a tak musela výuka skončit,“ obává se o osud místního učiliště.

Martina Berdychová ale tvrdí: „Školu neopouštíme, jen reagujeme na poptávku zastupitelů města, za jakých podmínek by mohlo dojít k převodu jednotlivých objektů školy do majetku města,“ oponuje. Například hledání variantního umístění kanceláří městského úřadu. „Jsou to pouze úvahy, hledání společného postupu. Pokud město přijde se záměrem na nové využití budov, budeme hledat řešení, jak objekty uvolnit. Bez podnětu od města opouštění školy v Lázních Bělohradu neřešíme,“ slibuje.

šrámkova sobotka
Šrámkovu Sobotku covid zastavil, ale nahradí ji pestré kulturní léto

„Zajímavé ale je, že podnět k tomu, aby město vloni v září požádalo o převod areálu Kotykova mlýna a staré nevyužívané tělocvičny na město, vzešel právě od náměstkyně Berdychové,“ reaguje Pavel Šubr.