Příchozí byli v úvodu seznámeni s projektem Via Apis - volné společenství, které se bude snažit o „zrojení“ kdesi v krajině,“ přiblížil Ivo Chocholáč své první zastavení, na kterém jako host vystoupil.

V přednášce se věnoval symbolice a fenomenologii krajiny vnější, ale i vnitřní s přihlédnutím k jejímu obrazu a paměti. Přednáška byla proložena ukázkami z jeho knihy Vezměte mne s sebou, Cesty. V době Adventu se zde odehrál pokus přiblížit skrze Slovo „bytí chodce“ k Celosti samé.