Alena Prokopcová.Představila nám je vedoucí laboratoří Alena Prokopcová.

CKL poskytuje svým zákazníkům laboratorní služby, odběry biologického materiálu, svoz a transport materiálu a další klinické služby v rámci specializovaných ambulancí (metabolická, dietologická a hematologická). Pověření pracovníci zajišťují interpretaci laboratorních výsledků, konzultační a konziliární činnost. Oddělení transfuzní a hematologické provozuje Odběrové středisko ON Jičín a. s. Požadavky na vyšetření, která se v laboratořích CKL neprovádí, jsou zasílány do spolupracujících laboratoří.

Laboratorní vyšetření jsou dnes už neodmyslitelnou součástí péče o zdraví. Jaké služby lékařům a pacientům poskytujete?
Lékaři naše služby využívají především ke stanovení diagnózy, určení příčiny onemocnění a jeho závažnosti, monitorování průběhu choroby nebo odpovědi na léčbu. Dále mohou být prováděné testy úspěšně využity při odhalení komplikací, posouzení rizik, při screeningu na vybrané druhy onemocnění aj. Asi čtyřicet procent požadavků je zpracováno pro jičínskou nemocnici a šedesát pro ambulantní praktické lékaře a specialisty.

Jakou výhodu má pro pacienty to, že pracujete přímo pod nemocnicí?
Jednoznačně je to návaznost laboratorních služeb na klinickou péči poskytovanou u nás v nemocnici. Pokud pacient přijde do nemocniční ambulance s akutním problémem, může si lékař vyžádat z laboratoře předchozí výsledky pacienta ordinované např. praktickým lékařem či jiným specialistou a bezodkladně může rozhodnout o další péči. Nezřídka se stává, že si pacient zapomene vzít výsledky předoperačních vyšetření s sebou při nástupu k zákroku. Pokud tato vyšetření byla provedena v našich laboratořích, tak si je může lékař v nemocnici bez problémů vyžádat.

Jak úzce funguje spolupráce s lékaři?
V každé z laboratoří je kvalifikovaný personál, který rád s lékaři zkonzultuje výsledky vyšetření, ale také poradí v praktických věcech týkajících se samotného odběru, kdy lze očekávat výsledky apod. Při nejasných a překvapivých výsledcích vyšetření nabízíme příslušná dovyšetření. Za běžné považujeme upozorňování lékařů na kritické výsledky laboratorních vyšetření. V některých případech hraje čas významnou roli a tento „pacientský" přístup nám vnáší do srdcí pocit, že jsme někomu skutečně pomohli.

Ano, mnohdy jde o čas, který může pacientovi výrazně pomoci v léčbě. Využíváte také moderních komunikačních technologií?
Velmi důležité je, aby byl výsledek laboratorního vyšetření nejenom kvalitní, ale také srozumitelný, přehledný a aby byl lékaři dostupný v co možná nejkratší době. Proto se snažíme neustále zkracovat dobu od přijetí vzorku do laboratoře k vydání výsledku. S tím souvisí i distribuce výsledkových listů, která probíhá obvykle následující pracovní den, se svozem biologického materiálu. Aby měl lékař k dispozici výsledky ihned poté, co jsou v laboratoři uvolněny, zasíláme výsledky lékařům elektronicky zabezpečeným způsobem. Do konce března 2016 bychom chtěli navíc zprovoznit elektronický přístup k výsledkům online, který bude fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Znamená to, že lékaři uvidí výsledky okamžitě po jejich zadání do systému?
Ano, jedná se o webovou aplikaci, díky které lékaři po přihlášení mohou vstoupit do naší databáze a ihned uvidí požadované výsledky vyšetření. Mohou si však prohlédnout všechny laboratorní výsledky svého pacienta, které byly vyšetřeny v našich laboratořích. To umožní případně eliminaci dvojího vyšetření nebo lékař může na základě dalších vyšetření provedených jiným lékařem upravit potřebnou medikaci či postup v léčbě.

Jít v tomto oboru s dobou je určitě nutné – jak dále zkvalitňujete své služby?
V našich laboratořích je zaveden systém interní a externí kontroly kvality. Data získaná z vnitřního kontrolního systému se pravidelně porovnávají s laboratořemi po celém světě tak, abychom mohli lépe hodnotit kvalitu našich výsledků a užívaných technologií. Všechny laboratoře jsou zapojeny do systémů externí kontroly kvality. Pravidelně také procházíme audity Národního akreditačního střediska pro klinické laboratoře. A samozřejmě se snažíme zvyšovat odbornost svých pracovníků.

Může si pacient dát vyšetřit vzorky sám, bez doporučení lékaře?
Ano, ale je zpoplatněno. Cena se odvíjí od aktuálního sazebníku zdravotních výkonů, který vám na požádání naši pracovníci poskytnou. Této možnosti je využíváno např. v rámci preventivních prohlídek zaměstnanců, u osob bez platného zdravotního pojištění, u těch, kteří chtějí vyšetřit nad rámec preventivních programů hrazených zdravotními pojišťovnami, případně u vyšetřovaných v rámci sportovních a výživových poradenských center. Naše služby využívají rovněž veterinární lékaři a chovatelé. Více informací lze najít na www.nemjc.cz.

Mohou se pacienti výsledky dozvědět osobně?
S informacemi, daty a výsledky pacientů zacházíme s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěrnost dle platné legislativy. Například proto není možné komukoli výsledky sdělovat po telefonu. Pokud si pacienti přijdou pro výsledek osobně, vždy budou pracovníci požadovat občanský průkaz. Zároveň není možné vydat výsledky někoho jiného

Asi nejčastější je u vás vyšetřována krev, jak probíhá odběr krve?
Odběr krve mohou lékaři provést přímo ve své ordinaci nebo posílají pacienta k odběru na odběrovou místnost k nám do nemocnice. Výhodou odběru u nás je to, že vzorek se ihned dostane do laboratoří a je tak zpracován bezodkladně. Tím je zajištěna rychlost předání výsledků lékaři. Odběrová místnost se nachází v přízemí pavilonu „L", vchod je z ulice Československé armády (od kruhového objezdu). Provozní doba odběrové místnosti je v pracovní dny od 6:30 do 11:30. Protože zájem pacientů o ranní odběry stále narůstá, obvykle jsou odběry prováděny již od šesti hodin. Vloni jsme zrekonstruovali prostory a nyní můžeme provádět odběry i u více pacientů najednou, což zkrátilo čekací dobu.

Průměrně obsloužíme asi 140 pacientů denně, pacienti se neobjednávají předem. Méně pacientů bývá obvykle po deváté hodině, případně v druhé polovině týdne. Po příchodu do budovy si pacient vezme pořadové číslo a usadí se do čekárny. Připraví si žádanky na laboratorní vyšetření a průkaz pojištěnce. Sestra pak vybírá od pacientů připravené dokumenty a dle pořadových čísel zve pacienty k odběru. Upřednostněni jsou pacienti, kteří přicházejí k odběru pro spolupracující laboratoře a vzorky se musí posílat jinam a pak např. onkologičtí pacienti, děti atd. Pacienti, kteří jdou na vyšetření zátěžovým testem o GTT (nejčastěji těhotné ženy), mají vyhrazenu samostatnou čekárnu v místě bývalé odběrové místnosti, kde jsou pod dohledem školeného personálu v průběhu testu.

Co připravujete letos?
Intenzivně se pracuje na projektové dokumentaci k rekonstrukci pavilonu A, do kterého by měla být sestěhována všechna oddělení CKL. Výhodou pro pacienty i lékaře bude jedno kontaktní místo. Pro laboratoře pak celkové zefektivnění pracovních činností a personálu. Budeme usilovat také o získání dotace na nové zařízení pro přesnější a rychlejší diagnostiku v oblasti mikrobiologie. Dále se chystá sjednocení užívaných metodik a technologií v laboratořích nemocnic patřících pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje.    Magdaléna Doležalová

Provozní a ordinační doby

Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Jičín
Umístění: Areál nemocnice Jičín, pavilon „L", přízemí – vchod z ulice Československé armády
Pracovní doba laboratoře: nepřetržitě, 24 hodin denně
Příjem materiálu, výsledky:  493 582 275
Služba (14:30 – 6:00):  493 582 137; 732 163 245

Konzultační služby, lékařská konzilia:
Mgr. Alena Prokopcová
MUDr. Helena Podzimková  493 582 390
 493 582 479

Oddělení klinické mikrobiologie
Umístění: naproti areálu nemocnice Jičín, pavilon „K"
Pracovní doba laboratoře: Pracovní dny: 6:00 – 15:30
Sobota: 700 – 1200 hod
Neděle a svátky dle dohody či požadavků oddělení
Příjem biologického materiálu do laboratoře je možný nejpozději 0,5 hodiny před ukončením provozu laboratoře!
Příjem materiálu:  493 582 512

Výsledky, konzultační a konsiliární služby:
MUDr. Marie Smolíková  493 582 516, 493 582 316

Oddělení transfuzní a hematologické
Umístění: naproti areálu nemocnice Jičín, pavilon „I"
Pracovní doba laboratoře: nepřetržitě, 24 hodin denně
Příjem materiálu, výsledky:  493 582 286
Služba (15:30 – 7:00):  493 582 132

Konzultační služby, lékařská konzilia:
MUDr. Eva Luňáková  493 582 285, 493 582 460

Odběry biologického materiálu – odběrová místnost
Umístění: Areál nemocnice Jičín, pavilon „L", přízemí – vchod z ulice Československé armády
Pracovní doba: Pondělí – pátek: 630 – 1130 hod
 493 582 421
Pro odběr biologického materiálu pro spolupracující laboratoře (především FN HK) je nutné se dostavit na odběrovou místnost nejpozději v 630 hod. Tito pacienti budou upřednostněni.

Odběrové středisko ON Jičín a.s. – pro dárce krve
Umístění: naproti areálu nemocnice Jičín, pavilon „I"
Odběry dárců krve: Pondělí, Středa: 6:00 – 10:00 hod
Pátek - 1x/14 dní (pouze pro zvané dárce): 6:00 – 9:00 hod
 493 582 588, 602 328 526

Hematologická ambulance
Slouží pro diagnostiku, léčení a sledování pacientů s krevními chorobami, tj. s onemocněním červených či bílých krvinek, krevních destiček, s poruchami krevního srážení, s onemocněním lymfatických uzlin, s paraproteinemiemi (abnormální bílkoviny) apod. Provádějí se zde odběry vzorků krve, kostní dřeně, ambulantní podání transfuzí, krevních derivátů u hematologických pacientů. K prvnímu vyšetření se pacienti objednávají s doporučením praktického nebo odborného lékaře.

Umístění: naproti areálu nemocnice Jičín, pavilon „I"
Ordinační doba: Úterý, Čtvrtek: 7:00 – 12:00 hod
MUDr. Eva Luňáková
Objednávání:  493 582 460, 493 582 442

Metabolická ambulance
Je zařazena mezi specializovaná pracoviště pro diagnostiku a léčbu hyperlipoproteinemií u dospělých, je zapojená do mezinárodního projektu MED PED garantovaného Českou společností pro aterosklerózu. Projekt je zaměřen na závažné geneticky podmíněné poruchy lipidového metabolismu. Poskytuje konzultační a konsiliární pomoc. Spolupracuje s dietologickou ambulancí.

Umístění: Areál nemocnice Jičín, pavilon „L", 1. patro – vchod z ulice Československé armády
Ordinační doba: Úterý, Středa: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:30 hod
MUDr. Helena Podzimková
Objednávání:  493 582 428, 493 582 275 nebo osobně na příjmu materiálu OKB

Dietologická ambulance
Zajišťuje vyšetření a návrhy dietních opatření v oblasti stravování nejen pro pacienty doporučené ošetřujícím lékařem. Dietologické služby nabízí i samoplátcům, a to dle platného ceníku ON Jičín a.s.

Umístění: Areál nemocnice Jičín, pavilon „L", 1. patro – vchod z ulice Československé armády
Ordinační doba: Pondělí: 7:30 – 15:30 hod – Libuše Svobodová
Úterý: 9:00 – 17:00 hod – Libuše Svobodová
Středa: 8:00 – 16:00 hod – Mgr. Jana Pokorná
Objednávání:  493 582 654, 604 543 419

Ambulance Klinické osteologie
Je zaměřena na vyšetření a léčbu pacientů s metabolickými onemocněními skeletu. Dle doporučení Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) patří k hlavním rizikovým skupinám pacientů: postmenopauzální ženy, pacienti s endokrinními a metabolickými onemocněními, pacienti s poruchami výživy. K prvnímu vyšetření se pacienti objednávají s doporučením praktického nebo odborného lékaře.
Umístění: Interního oddělení ON Jičín a.s., přízemí, pavilon D
Ordinační doba: Pondělí 8.00 – 12.00 - MUDr. Helena Podzimková
Objednávání:  493 582 406