Ani péče okolí však není bezedná. Z těžké životní situace jej postupně dostávají sociální pracovníci jičínské neziskovky Péče o duševní zdraví. Díky nim by se M. mohl v budoucnu osamostatnit. "Cílem naší služby je zotavení klientů. To znamená, že je podporujeme v různých oblastech, aby mohli žít plnohodnotný život i přes omezení způsobená duševním onemocněním,“ říká vedoucí střediska Veronika Stříbrná.

Problémy se soustředěním, snížené projevy a prožívání emocí, zmatení myšlenek, ale také bludy a halucinace. To vše patří k projevům schizofrenie, které bez pomoci psychiatrů a bez vhodných léků výrazně ovlivňují život nemocného. Pan M. popisuje stavy, při kterých například viděl a prožíval, jak se před ním rozevírá samotné peklo.

Podle psychiatra Vladimíra Klanici patří bludy a halucinace k nejvýraznějším projevům schizofrenie, nemocní mohou mít představy, že je někdo pronásleduje a chce jim ublížit. Často také slýchají hlasy. Nemoc má ale i záludnější kořeny. "Mezi příznaky, které nejsou tolik vidět a veřejnost o nich mnohdy ani neví, patří například otupělost, ztráta motivace a podobně. Nemocný se o sebe přestává starat, tím se také dostává do nouze," vysvětluje Klanica.

Tým jičínského střediska PDZ.Tým jičínského střediska PDZ.Zdroj: archiv PDZ

Schizofrenie se nejčastěji projevuje ve věku od dvaceti do třiceti let. Dnes čtyřicetiletý M. má za sebou dlouhá období opakovaně strávená v psychiatrických zařízeních, kde končil vždy, když vysadil předepsané léky. Mimo jiné proto, že na ně neměl peníze.

Když se dostal do péče sociálních pracovníků PDZ, byl M. existenčně plně závislý na své rodině. Potřebnou oporu v ní však nenalezl a někdy z její strany naopak zažíval šikanu, která jeho stav pouze zhoršovala. Podle Veroniky Stříbrné začala práce s klientem řešením projevů nemoci. Sociální pracovníci pomáhali muži rozlišovat bludy a halucinace od reality a učit se s nimi za pomoci terapie a medikace pracovat.

Kromě zvládání projevů schizofrenie se ale pracovníci PDZ zaměřili také na materiálnější pomoc klientovi. Krátce po přijetí do služby totiž nastaly komplikace a M. už nemohl nadále žít u své rodiny. Pomohli mu získat byt a osamostatnit se, bohužel byla pro muže náhlá změna příliš zatěžující a po několika dnech opět skončil v nemocnici. I v době hospitalizace se sociální pracovníci nadále starali o placení nájmu a potřebných výloh a jakmile se stav M. stabilizoval, zajistili jeho propuštění.

Podle Stříbrné je důležité zachovat intenzivní podporu klienta po celou dobu hospitalizace, a ještě více po propuštění. "Klientovi jsme pomáhali s finančním hospodařením, se zajištěním vybavení nového bydlení, s medikací, s domluvením spolupráce s pečovatelskou službou i dalšími věcmi. Naší prioritou byla intenzivní podpora, aby zvládl zcela novou životní situaci a mohl žít samostatně," upřesňuje.

Ilustrační foto
Konec dírám! Na Jičínsku se letos opraví silnice za stovky milionů

Důležité jsou také koníčky a smysluplné trávení volného času. Pan M. nebyl zvyklý být sám, proto jej motivovali k návštěvě přátel i klubových aktivit PDZ. V pečovatelském domě si také brzy našel kamarádku. Ve volném čase se zaměřil na zvelebování zahrady, což mu pomáhá udržovat ve svém životě řád a stabilitu.

Přestože v českém prostředí zatím neexistuje ucelená studie o provázání psychických onemocnění s hmotnou nouzí a bezdomovectvím, sociologové často popisují duševní stav jako jeden z důvodů a zároveň příznaků u lidí, kteří se ocitají na hranici chudoby nebo dokonce bez střechy nad hlavou. Tomu se snaží sociální pracovníci z PDZ zabránit. Na organizaci, která na osmi pobočkách rozesetých po Východních Čechách pomáhá až 900 klientům ročně, se nejčastěji obrací lidé se závažnými duševními onemocněními. Pro sociální a zdravotní pomoc se na ně ale může obrátit každý, kdo se s psychickým onemocněním potýká a zasahují mu do každodenního fungování. Služba je bezplatná, stejně jako základní léky ji hradí zdravotní pojišťovna. Podle psychiatra Klanici je právě to důležitým prvkem pomoci duševně nemocným lidem. Musí být nízkoprahová, aby neprohlubovala sociální vyloučení a hmotnou nouzi.