V letních měsících totiž musela radnice do chalupářských a chatařských oblastí přemísťovat kontejnery z jiných míst a na zimu je stěhovat zase zpátky.

Stará Paka je obec s přibližně dvěma tisíci obyvateli a pěti přidruženými obcemi. Ve všech lokalitách se již řadu let třídí odpad a sběrná síť je tomu přizpůsobena. Komplikace nastávaly jen v letních měsících v obci Brdo.

„Běžně máme v Brdu po jednom kusu kontejnerů, v létě jsme sem ale museli stěhovat ještě jeden kontejner na plasty z jiné části naší obce, protože jedna nádoba potřebám, především chatařů a chalupářů, nestačila. Teď už jsme tuto situaci vyřešili. Domluvili jsme se s EKO-KOMem a navýšili počet kontejnerů na plast o jeden kus. Bude tu už nastálo," vysvětluje místostarosta Staré Paky Josef Dlabola.

Do kontejnerů obec sbírá vytříděné PET lahve, další plastový odpad je sbírán do pytlů. „Odděleně takto sbíráme i kartonové obaly a také kovový odpad," doplňuje Dlabola. Plastového odpadu obec během měsíce nasbírá v průměru přibližně 400 kilogramů, což je asi 160 pytlů.

Nový žlutý kontejner na tříděný plast získala Stará Paka díky projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která v rámci České republiky buduje systém odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů.

Zápůjčky kontejnerů zdarma

V rámci své činnosti také bezplatně půjčuje obcím sběrné nádoby na tříděný odpad s cílem pomoci vytvořit obyvatelům měst a obcí podmínky pro efektivní a pohodlný systém třídění.

„EKO-KOM obcím zapojeným do systému nabízí bezplatnou zápůjčku kontejnerů o objemu 1100 litrů na sběr papíru a plastů či sklolaminátové zvony o objemu 1500, případně 2100 litrů na sklo," upřesňuje Jiří Záliš, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. a dodává: „V České republice je už rozmístěno více než 229 tisíc barevných kontejnerů na tříděný odpad a průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu tříděného odpadu už je pouze 102 metrů. Díky tomu má podmínky ke třídění téměř 99% obyvatel, nicméně aktivně tuto možnost využívají jen dvě třetiny obyvatelstva. Věříme, že právě díky spolupráci s obcemi a městy dokážeme tento podíl ještě zvýšit."

Více informací o projektech EKO-KOM naleznete na www.cistykraj.cz a www.jaktridit.cz.
Jiří Záliš, regionální manažer firmy EKO-KOM, a.s.