Aktivní členky Sokola Kumburský Újezd, Olga Lejdarová, Marie Nyklová a Marta Nosková, zorganizovaly ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kumburský Újezd na den 10. května 1979 pochod pro 134 nadšených turistů, většinou rodin s dětmi. Vytyčily zhruba dvacetikilometrovou trasu přes zříceninu hradu Kumburk, která měla start i cíl na Kumburském Újezdu. Účastníci pochodu se tak spokojeně pokochali krajinou, kterou miloval i Cyril Bouda.¨

Jak viděl Kumburk Cyril Bouda

Cyril Bouda se sice narodil na Kladně, ale za své skutečné rodiště pokládal spíš Novou Paku. Z textu malířova rukopisu „Vzpomínka na Novou Paku mladých let", můžeme vycítit jeho lásku k novopackému kraji, kde prožil své mládí. „Paka – Nová Paka, jinému to nic neříká, město ani v horách, ani v kraji, jsou hezčí města než Paka, ale pro mě je to jistý zaslíbený kraj, prázdninové léto, kdy se nic nedělá, jen chodí na ryzce na paseku u Fařiny, vyhřátý důlek k odpočívání po nějakém pařezu ve Šlejharově rokli, kvetoucí parnasie na louce pod Poštmistrákem, modráskové nad potokem před Bělou u Pecky, bezstarostné prázdniny mého mládí.

Snad nejkrásnější a nejšťastnější chvíle prožité s bratrem na cestách s červenou zemí. Těch studánek a potůčků, v nichž jsme se šprnkali, stavěli hráze a chytali průhledné blešivce ve Zlámaninách. Na Bradlci byla na skále hláska s vyhlídkou k Troskám a Táboru. Na cestě od Klepandy k Táboru byla třešňová cesta se suchými a od vos vyžranými třešněmi, medově sladkými, podle tatínka zvané suchárke. Na cestě k Levínu sbírali jsme karneoly a chalcedony a na stráni nad staropackým nádražím prožívali jsme při pohledu na kouřící vlaky touhy po jiných zemích, nevěda, že ta nejkrásnější je tady. Na Kozinci rostl jalovec a byly tam jiné květiny, hlavně chlupaté zvonky, vratič a dobromysl. Kozinec již patřil k horám......" Od roku 1979 se Kumburská Dvacítka začátkem května koná každý rok. Letošní 35. ročník proběhne za spolupráce Sokola KÚ, SDH KÚ a Osadního výboru KÚ.

Osadní výbor Kumburský Újezd, Sbor dobrovolných hasičů a Sokol v Kumburském Újezdu vypisují soutěž o návrh MASKOTA letošního pochodu KUMBURSKÁ DVACÍTKA, který se bude konat 2. května. Zúčastnit se může kdokoliv. Své návrhy posílejte ve formátu pdf nebo jpg na elektronickou adresu: osadaku@seznam.cz nejpozději do konce března. Nezapomeňte uvést své jméno, případně telefon.    Lenka Nyklová