Revitalizace Kuks, kterou založil Královéhradecký kraj, v současné době připravuje propagační publikace o Kuksu a nejbližším okolí, chystá cyklus zvukových dokumentů Kuks – kouzlo, umění, krása, symbol ve spolupráci s předními historiky umění a znalci této lokality. Vznikne i naučná stezka Dvanáct zastavení v Kuksu. Plány ale nejsou zaměřené pouze na samotnou obec. Propagačních materiálů a programů se dočká také Betlém Matyáše B. Brauna nebo nová křížová cesta Příběh utrpení a cest člověka u Stanovic.

„Vzájemné propojení aktivit řady zamýšlených projektů znásobí programovou nabídku a přitažlivost Kuksu a okolí, která tak přispěje nejen ke zvýšení návštěvnosti, ale i tolik potřebnému prodloužení pobytu turistů v celém Královéhradeckém kraji. V centru naší pozornosti je snaha koordinovat a stmelovat činnost jednotlivých partnerů v daném území,“ uvedl Jiří Skalický, ředitel Revitalizace Kuks. Pro šíření informací chce společnost využít také moderní technologie, například bluetooth nebo sociální sítě, hlavně facebook.

Některé z už vzniklých materiálů představila Revitalizace Kuks na veletrzích v Brně a v Praze.

Revitalizace Kuks chce získat ještě dotaci z fondu NUTS II. Severovýchod ve výši 31 milionů korun. Počítá s ní na oživení barokních lázeňských domů na nábřeží, rekonstrukci historické vily a vybudování návštěvnického centra. Tyto akce by měly navazovat na akci Granátové jablko, což je obnova Hospitalu. Tento projekt získal téměř půl miliardy z unijních peněz.