Ve zdejší jídelně totiž nevyvařují jen pro školáky, ale na obědy sem docházejí děti z mateřské školy a senioři. „Vaříme méně obědů a máme přes léto kratší pracovní dobu, takže je to docela příjemné," říká Eliška Najmonová, vedoucí školní jídelny.

Ani hlavní kuchařka Jitka Smolíková ze staropacké školy si neodpočine. Jako každoročně bude po celé léto vyvářet účastníkům letního tábora v Roškopově. To už je nejen o lásce k povolání, ale také k dětem.