Půjde o první velké oslavy na počest šlechtice. Zahájeny budou 29. března tradičním otevřením hradu.

Průvod s vévodou se ale tentokráte vydá k peckovskému sídlu od náměstí, které bude na počest majitele panství neoficiálně přejmenováno na náměstí Kryštofa Haranta.

„Půjde jen o místní název, oficiální přejmenování by bylo komplikované," vysvětluje nám starostka Hana Štěrbová a podotýká, že po Harantovi bude oficiálně pojmenována místní knihovna.

Na hradě pak čeká vévodu jarmark s tancem, hudbou a bohatým občerstvením.

Na duben, květen a červen je do historických prostor připravena série koncertů, při kterých se představí například hudební seskupení Pifferaios, vokální skupina Bona Nota, Musica Antiqua a v srpnu uvede Harantovu mši Collegium 419.

Vědecká konference

Vedle koncertů jsou plánovány cestovatelské besedy, protože jak je dobře známo, Kryštof Harant byl velký cestovatel. Proto se také na konci prázdnin vydají místní na putování na kopec Jeruzalém.

Peckovský pán:
Peckovské sídlo zaznamenalo největší rozkvět na začátku 17. století, kdy zde pobýval všestranně vzdělaný renesanční intelektuál Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 – 1621). Strávil zde poslední a zároveň nejplodnější etapu svého života.
Do české historie se zapsal jako cestovatel, hudební skladatel, spisovatel a politik. V letech 1601 až 1612 působil Harant jako komorník u dvora císaře Rudolfa II., poté byl jmenován prezidentem české komory a k jeho povinnostem pařil dohled nad zemskými financemi. Kryštof Harant se ocitl mezi sedmadvaceti českými pány, které císař Ferdinand II. nechal popravit.

Oslavy ukončí 20. září Peckobraní, peckohraní na zdejším náměstí a vědecká konference Po stopách nových objevů. Ta by měla přinést nové poznatky o Kryštofu Harantovi. Výstupem pak bude sborník s přednesenými referáty. Setkání je určeno odborné veřejnosti i studentům škol. 

„Každý si snad v programu něco najde, k slavnostem se přihlásilo i koupaliště. Svůj projekt má také základní škola. Chceme, aby si lidi uvědomili, jaká osobnost tady žila. Mám dojem, že si Kryštofa Haranta nepřipomínáme tak, jak bychom měli," míní Hana Štěrbová. Náklady na slavnosti se odhadují na 300 tisíc korun, o finanční pomoc požádala Pecka kraj.

„Rádi bychom také vydali i jubilejní razítko, pohledy a drobné upomínkové předměty," připomíná Štěrbová.
Hlavní program se odehraje v hradních prostorách. Jak se na výročí připravuje samotná kastelánka hradu Věra Kociánová? „Co se týče expozice, rádi bychom po omezenou dobu, asi na týden vystavili v srpnu výtisk Harantova cestopisu z roku 1608. Jinak oslavy připravujeme společně s obcí," informuje nás.